Önkormányzat / Hatályos rendeletek /


2017. június 2. péntek

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. §. (1) A kerti hulladékot égetni a község központi belterületén szerdái és pénteki napokon lehet.”

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Pergel István Csaba
polgármester
Balázs Márta
jegyző

 

Kihirdetve: 2017. május 30.

Balázs Márta
jegyző

 

                       

   
Szélessáv-kereső

Weboldal fejlesztője és üzemeltetője a Szélessáv Közhasznú Alapítvány / www.szelessavalapitvany.hu