Önkormányzat / Önkormányzati hírek /


2016. január 28. csütörtök

Előterjesztés

 Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. január 26. napján tartandó munkaterv szerinti
testületi ülésére
(Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalandó, elfogadásához egyszerű szótöbbség
szükséges!)


PILISMARÓT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2016. (I.26.) Önkormányzati határozattal elfogadott

cimer.jpg

2016. évi munka- és ülésterve

     
     
     
Január 26.    
  1. Az képviselő-testület 2016. évi munka-s ülésterve
    Előterjesztő: polgármester
  2. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
    Előterjesztő: polgármester
  3. A 2016. évi költségvetés előkészítése
    Előterjesztő: polgármester
  4. Döntés TOP-os pályázatok benyújtásáról
    Előterjesztő: polgármester
  5. Családsegítő kinevezése
    Előterjesztő: polgármester
  6. Egyebek
     
Február 23. 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadása
    Előterjesztő: polgármester
  2. Az önkormányzat 2016. évi, éves összesített közbeszerzési tervének elfogadása
    Előterjesztő: polgármester
  3. Polgármester szabadságának ütemezése
    Előterjesztő: alpolgármester
  4.

Az önkormányzat 2016. évi rendezvényterve (Március 15-i ünnepség előkészítése)

    Előterjesztő: polgármester
  5. Egyebek
     
Március 22. 1.

Beszámoló az önkormányzati vagyongazdálkodásról (teljes körű beszámoló)

    Előterjesztő: polgármester
  2.

Beszámoló a házi segítségnyújtás 2015. évben végzett feladatellátásáról

                               Előterjesztő: Figyelj Rám! Egyesület vezetője
  3.

Beszámoló a családsegítés 2015. évben végzett feladatellátásáról

                                Előterjesztő: Máltai Szeretetszolgálat vezetője
  4. VI. Falunap, Bozókys Napok előkészítése
    Előterjesztő: polgármester
  5. Egyebek
     
Április 26. 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosítása
    Előterjesztő: polgármester
  2.

Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

    Előterjesztő: polgármester
  3.

Beszámoló a belső ellenőrzési feladatok 2015. évi végrehajtásáról

                                                                           Előterjesztő: jegyző
  4.

Beszámoló a folyamatban lévő pályázatokról, illetve pályázati lehetőségekről

    Előterjesztő: polgármester
  5.

Pénzügyi, Településfejlesztési Bizottság beszámolója a falubejárás tapasztalatairól

       Előterjesztő: bizottsági elnök
  6. Egyebek
     
Május 24. 1.

Beszámoló a község közbiztonsági és vagyonvédelmi helyzetéről

   

                              Előterjesztő: Esztergom Város Rendőrkapitánya

    Meghívott: körzeti megbízott
  2.

Tájékoztató a községben közszolgáltatást végező szervezetek működéséről

    (EON, DMRV Zrt. Zöld-Bicske Kft, TIGÁZ2 Zrt,Invitel, Pick-Up Kft., Magyar Posta)
   

Előterjesztő: polgármester

          Meghívott: szervezetek vezetői
  3.

Beszámoló az önkormányzat 2015. évi szociálpolitikai feladatainak ellátásáról

    Előterjesztő: polgármester
  4.

Beszámoló a jegyző 2015. évi gyámhatósági tevékenységéről, illetve a megyei kormányhivatalokhoz történő

    iratok átadásáról
                                                                                Előterjesztő: jegyző
  5.

Összetartozás napjának előkészítése

    Előterjesztő: polgármester
  6. Egyebek
     
Június 28. 1.

Foglalkoztatás helyzete településünkön

   

Előterjesztő: polgármester

                       Meghívott: Munkaügyi Központ vezetője
  2.

Beszámoló a Pilismaróti Mesevár Óvodában folyó nevelési munkáról

                                     Előterjesztő: Óvodavezető helyettes
  3. Egyebek
     
Szeptember 27. 1.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak módosítása. 2016. I. félévének költségvetési

    beszámolója.
    Előterjesztő: polgármester
  2.

Előterjesztés a Pilismaróti Mesevár Óvoda 2016/2017-os nevelési tanévben indítandó óvodai csoportok

    számának meghatározásáról, és a maximális létszámtól való eltérés meghatározásáról                                  
    Előterjesztő: polgármester
  3.

Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről

    Előterjesztő: polgármester
                      Meghívott: háziorvos, fogorvos, védőnő
  4.

Csatlakozás a Bursa Hungarica 2017. évi ösztöndíjpályázathoz

    Előterjesztő: polgármester
  5.

Civil szervezetek beszámolói, tájékoztatói.(Kék Öböl Horgász Egyesület, Pilismaróti Sport Egyesület, Szent Lőrinc

    Karitasz Csoport, Nyugdíjas Klub, Esztergomi Polgárőr Egyesület)
                              Előterjesztő: alapítvány, egyesületek vezetői
  6. Egyebek
     

Október 25.

1.

Beszámoló a helyi adópolitikáról, helyi adórendeletek felülvizsgálata

   

Előterjesztő: polgármester
          jegyző

  2.

A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

   

                                                                           Előterjesztő: jegyző

             Meghívott vendég: belső ellenőr
  3.

„Pilismarót Díszpolgára cím” és „Pilismarótért emlékérem” adományozására vonatkozó javaslat

      Előterjesztő: polgármester
  4.

Beszámoló a könyvtári feladat ellátásáról

                                                                               Előterjesztő: könyvtáros
  5. Egyebek
     
November 22. 1.

Települési ügysegéd beszámolója a településen végzett feladatairól

    Előterjesztő: polgármester
    Meghívott vendég: települési ügysegéd
  2. Beszámoló a községben ellátott sportfeladatokról
                         Előterjesztő: sportfeladatok ellátásával megbízott
  3.

Tájékoztató az KEMÖ Esthajnal Időskorúak Otthona munkájáról

                                                   Előterjesztő: intézményvezető
  4.

Egyebek

     
December 13. 1.

Bizottsági beszámoló a 2016-ban végzett munkáról

       Előterjesztő: bizottsági elnök
  2.

Polgármester beszámolója a Képviselő-testület 2016. évi munkájáról

    Előterjesztő: polgármester 
  3.

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról és az önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések

    végrehajtásáról
                                                                              Előterjesztő: jegyző
  4.

Döntés a 2017. évben alkalmazandó étkezési térítési díjakról

    Előterjesztő: polgármester
  5.

2017 évi munka- és ülésterv elfogadása

    Előterjesztő: polgármester
  6. Egyebek

 

 

 2016. évi ülés- és munkaterv 2016-01-28 18:02:00
Változás a Képviselő-testület összetételében 2012-01-26 15:10:00
Rendkívüli képviselő-testületi ülés a dömösiek nélkül 2011-11-08 11:42:00
Tudnivalók a címer használatáról 2011-10-27 13:14:00
Képviselők részvétele a testületi üléseken 2011-10-26 16:28:00
Körjegyzőségről, kicsit másként 2011-10-24 18:49:00
Ciklusprogram 2006-2010 2009-10-16 13:42:00


Szélessáv-kereső

Weboldal fejlesztője és üzemeltetője a Szélessáv Közhasznú Alapítvány / www.szelessavalapitvany.hu