Önkormányzat / Önkormányzati hírek /


2011. október 24. hétfő

Tisztelt Pilismarótiak!

A képviselő-testület 4 tagja 2011. október 21-én rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte. Dömös község képviselő-testületével közös ülés egyetlen napirendi pontja a két település körjegyzőségének megalakításával kapcsolatos összes határozati javaslat elfogadása, a körjegyzői pályázat kiírása.

Választott képviselőként döntenem kell, méghozzá felelősségteljesen, minden körülményt figyelembe véve. Engedjék meg, hogy Önökkel együtt gondoljam végig az eseményeket, tegyem fel újra azokat a kérdéseket, amikre nem kaptam eddig választ. Az eseményeket időrendi sorrendbe, pontokba foglaltam.


 1. A körjegyzőség ebben a ciklusban először a költségvetés tárgyalásakor merült fel. A 2011-es költségvetési törvény többlet pénz lehívását biztosítja azon településeknek, ahol körjegyzőség működik. Ez a két falu tekintetében valamivel több, mint 5.000.000 Ft. A februári testületi ülésen egyhangú határozatot hoztunk, hogy kezdeményezzük az intézményi társulást Pilismarót és Dömös között. (Iskola, óvoda társulása került szóba. Megjegyzem ez 12.000.000 Ft állami normatívát jelentett volna.) Majd elkezdjük a két település körjegyzőségének előkészítését is. Dömös az intézményi társulásra határozott nemet mondott, és a közös testületi ülésen szóba sem került a körjegyzőség.
 2. 2011. szeptember 20-án Polgármester úr felolvasta Dömös község polgármesterének a levelét, melyben a körjegyzőség felállításáról volt szó. Az ok, amiért ez újra szóba került: úgy nézett ki, hogy 2012. január 1-től a 2000 fő alatti településeken a hivatalok megszűnnek, az ügyintézés más helyen, vélhetően Esztergomban történik. Körjegyzőség esetén megmaradhatna Dömösön is a hivatal. Az ülésen jelen lévő tagok azt a határozatot hozták, hogy várjuk meg az új önkormányzati és költségvetési törvényt. (Jegyzőkönyvben ellenőrizhető.)
 3. Másnap a Településfejlesztési Bizottság vezetője a hivatalban Polgármester úr jelenlétében tájékoztatott, hogy a bizottság ülését hétfő helyett kedden tartjuk, mert a dömösi képviselők akkor érnek rá.
 4. Ugyanezen a napom olvastam, hogy a dömösi Településfejlesztési Bizottság vezetője a fenti időpontra (kedd) bizottsági ülést hívott össze Pilismarótra, melynek napirendi pontja
 • „Pilismarót - Dömös körjegyzőségi megállapodásának, alapító okiratának és a körjegyzői pályázat kiírásának megtárgyalása és bizottsági elfogadása.”

Igazából a levél utolsó mondata háborított fel, miszerint:

„A pilismaróti képviselőkkel a tárgyalások során a megállapodás részleteit közösen elfogadtuk, péntekre a megállapodás tervezet írásban is elkészül, akkor kerül kiküldésre.”

Nem tárgyaltam, megállapodást nem láttam, következésképpen nem fogadtam el semmit. Azt gondoltam, csak én maradtam ki a tárgyalásból valami fatális véletlen folytán, de nem. Három képviselő társam, a Jegyző asszony és a Polgármester úr szintén nem tárgyalt, sőt tervezetet sem látott.

 1. Pénteken e-mailben megkaptam a tervezetet, ahogy ígérték. Velem együtt kapta két képviselő, a bizottságunk két külsős tagja és a Polgármester úr. (Megjegyzem, hogy nem küldték el a Jegyző asszonynak, aki a törvényesség őre.)
 2. Kedden a bizottsági ülés összehívásra került, napirendi pontok között nem szerepelt a körjegyzőség, Dömösről nem jöttek. Az Egyebekben természetesen szóba került a tervezet, mi a véleményünk róla, mivel egészítenénk ki. Döntés, határozat nem született.
 3. Október 13-án megkaptam Jegyző asszonytól az önkormányzati törvény tervezetét. Kiderült belőle, hogy Dömöst 2012-ben nem fenyegeti hivatalának bezárása. 2013. január 1-től azonban a 3000 fő alatti települések hivatali társulásban működhetnek tovább.
 4. Október 18-án az Ügyviteli Bizottság ismét tárgyalta a körjegyzőség megalakításának kérdését, amelyen én is részt vettem. Azzal álltunk fel, hogy október 25-re újabb bizottsági ülésre hívjuk a dömösi képviselőket, ahol a felmerülő kérdésekre választ várunk.

A leírtakat jegyzőkönyvek bizonyítják.

Ezek után kedden döntenem kell. Felteszem hát újra itt a nyilvánosság előtt a kérdéseimet. Kérem a tervezet kidolgozóit, a döntés meghozatala előtt válaszolják meg!

 1. A 2012-es költségvetési törvényt nem ismerjük, nem tudjuk tehát, hogy jövőre lesz-e normatíva kiegészítés. Talán a tervezet kidolgozói többet tudnak?
 2. A körjegyzőség megalakítása azzal jár, hogy mindkét településen megszűnik a jegyzők munkaviszonya. Felmentési idő, végkielégítés. Költségvetésünkben nincs erre tervezve kiadás. Honnan, kitől vesszük el?
 3. 3. A körjegyzőség hivatali létszámcsökkentéssel jár. Feltehetőleg 2 főnek a jegyzőhöz hasonló módon végkielégítést kell fizetni. Honnan csoportosítunk át?
 4. Köztudott, hogy a körjegyzőség megalakítását követő első év a költségvetést komolyan terheli. Megtakarítás a következő évektől jelentkezhet. Miért akarjuk erre az egy évre megalakítani, ha komoly anyagi teherrel jár?
 5. 5. Nem tudjuk, hogy majd az elfogadott önkormányzati törvény hogyan rendelkezik a körjegyzőségekről. Az biztos, hogy felülvizsgálatra lesz szükség, hiszen 2013. január 1-től változik a helyi önkormányzatok feladata. Átalakítunk most valamit úgy, hogy tudjuk, 1 év múlva újabb átszervezésnek kell történnie. Mi indokolja ezt?
 6. A tervezet kidolgozói sok mindenről beszélnek. Névről, székhelyről, fenntartásról, de nem tudtam meg hogyan szerveződik át a hivatali munka. Nem derült ki a hivatalok közötti munkamegosztás, az ügyintézők utaznak-e, vagy nekünk kell buszra szállnunk, Dömösre utaznunk, hogy bizonyos ügyeinket intézzük. A pénzügyek itt, a szociális ügyek ott intéződnek? Vagy fordítva? Kérdezek, kérdeztem. Választ annyi volt, hogy a körjegyző szervezi meg a közös hivatal munkáját. Akkor azt kérdezem, hogy van-e, lesz-e beleszólásunk?
 7. Érvényes Szervezeti és Működési Szabályzatunk szerint az ilyen döntések előtt a bizottságoknak állást kell foglalniuk. Ilyen állásfoglalás az Ügyrendi Bizottság ülésén nem született, a Pénzügyi Bizottság pedig nem is tárgyalta. Miért nem?
 8. Részlet a megállapodás tervezetből: „A települések polgármesterei a költségvetés működéséhez szükséges hozzájárulás 1/12-ed részét minden hónap 3. napjáig tartoznak átutalni a körjegyzőség számlájára. Ha valamelyik fél fizetési késedelembe esik, a másik fél által megelőlegezett költségeket hitelként kell értelmezni, amelynek kamata jegybanki alapkamat kétszerese lehet.”

Kérdésem: Melyik település költségvetése áll úgy, állt úgy, hogy ő lehessen a hitelező.

Valószínűleg Önökben is megfogalmazódott jó néhány észrevétel, kérdés. Talán az is, hogy a település lakosságának joga van-e tudni az ilyen szervezeti átalakításról még a döntés előtt. Szerintem igen, sőt a döntéshozatalban is ki kell, hogy vegyék a részüket.

Ezért 2011. október 26-án délután 6 órára LAKOSSÁGI FÓRUMOT hívok össze a Polgármesteri Hivatal nagytermébe, melynek egyetlen napirendi pontja Pilismarót-Dömös körjegyzőség megalakítása.

Kérem, jöjjenek el minél többen! Mondják el a véleményüket, hogy a döntésnél valóban az Önök érdekeit képviselhessem!

Pilismarót, 2011. október 24.

Köszönettel:

Dávid Éva képviselő

 2016. évi ülés- és munkaterv 2016-01-28 18:02:00
Változás a Képviselő-testület összetételében 2012-01-26 15:10:00
Rendkívüli képviselő-testületi ülés a dömösiek nélkül 2011-11-08 11:42:00
Tudnivalók a címer használatáról 2011-10-27 13:14:00
Képviselők részvétele a testületi üléseken 2011-10-26 16:28:00
Körjegyzőségről, kicsit másként 2011-10-24 18:49:00
Ciklusprogram 2006-2010 2009-10-16 13:42:00


Szélessáv-kereső

Weboldal fejlesztője és üzemeltetője a Szélessáv Közhasznú Alapítvány / www.szelessavalapitvany.hu