Pilismarót település / Aktuális / Friss híreink /


2016. január 28. csütörtök

Előterjesztés

 Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. január 26. napján tartandó munkaterv szerinti
testületi ülésére
(Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalandó, elfogadásához egyszerű szótöbbség
szükséges!)


PILISMARÓT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2016. (I.26.) Önkormányzati határozattal elfogadott

cimer.jpg

2016. évi munka- és ülésterve

     
     
     
Január 26.    
  1. Az képviselő-testület 2016. évi munka-s ülésterve
    Előterjesztő: polgármester
  2. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
    Előterjesztő: polgármester
  3. A 2016. évi költségvetés előkészítése
    Előterjesztő: polgármester
  4. Döntés TOP-os pályázatok benyújtásáról
    Előterjesztő: polgármester
  5. Családsegítő kinevezése
    Előterjesztő: polgármester
  6. Egyebek
     
Február 23. 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadása
    Előterjesztő: polgármester
  2. Az önkormányzat 2016. évi, éves összesített közbeszerzési tervének elfogadása
    Előterjesztő: polgármester
  3. Polgármester szabadságának ütemezése
    Előterjesztő: alpolgármester
  4.

Az önkormányzat 2016. évi rendezvényterve (Március 15-i ünnepség előkészítése)

    Előterjesztő: polgármester
  5. Egyebek
     
Március 22. 1.

Beszámoló az önkormányzati vagyongazdálkodásról (teljes körű beszámoló)

    Előterjesztő: polgármester
  2.

Beszámoló a házi segítségnyújtás 2015. évben végzett feladatellátásáról

                               Előterjesztő: Figyelj Rám! Egyesület vezetője
  3.

Beszámoló a családsegítés 2015. évben végzett feladatellátásáról

                                Előterjesztő: Máltai Szeretetszolgálat vezetője
  4. VI. Falunap, Bozókys Napok előkészítése
    Előterjesztő: polgármester
  5. Egyebek
     
Április 26. 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosítása
    Előterjesztő: polgármester
  2.

Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

    Előterjesztő: polgármester
  3.

Beszámoló a belső ellenőrzési feladatok 2015. évi végrehajtásáról

                                                                           Előterjesztő: jegyző
  4.

Beszámoló a folyamatban lévő pályázatokról, illetve pályázati lehetőségekről

    Előterjesztő: polgármester
  5.

Pénzügyi, Településfejlesztési Bizottság beszámolója a falubejárás tapasztalatairól

       Előterjesztő: bizottsági elnök
  6. Egyebek
     
Május 24. 1.

Beszámoló a község közbiztonsági és vagyonvédelmi helyzetéről

   

                              Előterjesztő: Esztergom Város Rendőrkapitánya

    Meghívott: körzeti megbízott
  2.

Tájékoztató a községben közszolgáltatást végező szervezetek működéséről

    (EON, DMRV Zrt. Zöld-Bicske Kft, TIGÁZ2 Zrt,Invitel, Pick-Up Kft., Magyar Posta)
   

Előterjesztő: polgármester

          Meghívott: szervezetek vezetői
  3.

Beszámoló az önkormányzat 2015. évi szociálpolitikai feladatainak ellátásáról

    Előterjesztő: polgármester
  4.

Beszámoló a jegyző 2015. évi gyámhatósági tevékenységéről, illetve a megyei kormányhivatalokhoz történő

    iratok átadásáról
                                                                                Előterjesztő: jegyző
  5.

Összetartozás napjának előkészítése

    Előterjesztő: polgármester
  6. Egyebek
     
Június 28. 1.

Foglalkoztatás helyzete településünkön

   

Előterjesztő: polgármester

                       Meghívott: Munkaügyi Központ vezetője
  2.

Beszámoló a Pilismaróti Mesevár Óvodában folyó nevelési munkáról

                                     Előterjesztő: Óvodavezető helyettes
  3. Egyebek
     
Szeptember 27. 1.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak módosítása. 2016. I. félévének költségvetési

    beszámolója.
    Előterjesztő: polgármester
  2.

Előterjesztés a Pilismaróti Mesevár Óvoda 2016/2017-os nevelési tanévben indítandó óvodai csoportok

    számának meghatározásáról, és a maximális létszámtól való eltérés meghatározásáról                                  
    Előterjesztő: polgármester
  3.

Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről

    Előterjesztő: polgármester
                      Meghívott: háziorvos, fogorvos, védőnő
  4.

Csatlakozás a Bursa Hungarica 2017. évi ösztöndíjpályázathoz

    Előterjesztő: polgármester
  5.

Civil szervezetek beszámolói, tájékoztatói.(Kék Öböl Horgász Egyesület, Pilismaróti Sport Egyesület, Szent Lőrinc

    Karitasz Csoport, Nyugdíjas Klub, Esztergomi Polgárőr Egyesület)
                              Előterjesztő: alapítvány, egyesületek vezetői
  6. Egyebek
     

Október 25.

1.

Beszámoló a helyi adópolitikáról, helyi adórendeletek felülvizsgálata

   

Előterjesztő: polgármester
          jegyző

  2.

A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

   

                                                                           Előterjesztő: jegyző

             Meghívott vendég: belső ellenőr
  3.

„Pilismarót Díszpolgára cím” és „Pilismarótért emlékérem” adományozására vonatkozó javaslat

      Előterjesztő: polgármester
  4.

Beszámoló a könyvtári feladat ellátásáról

                                                                               Előterjesztő: könyvtáros
  5. Egyebek
     
November 22. 1.

Települési ügysegéd beszámolója a településen végzett feladatairól

    Előterjesztő: polgármester
    Meghívott vendég: települési ügysegéd
  2. Beszámoló a községben ellátott sportfeladatokról
                         Előterjesztő: sportfeladatok ellátásával megbízott
  3.

Tájékoztató az KEMÖ Esthajnal Időskorúak Otthona munkájáról

                                                   Előterjesztő: intézményvezető
  4.

Egyebek

     
December 13. 1.

Bizottsági beszámoló a 2016-ban végzett munkáról

       Előterjesztő: bizottsági elnök
  2.

Polgármester beszámolója a Képviselő-testület 2016. évi munkájáról

    Előterjesztő: polgármester 
  3.

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról és az önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések

    végrehajtásáról
                                                                              Előterjesztő: jegyző
  4.

Döntés a 2017. évben alkalmazandó étkezési térítési díjakról

    Előterjesztő: polgármester
  5.

2017 évi munka- és ülésterv elfogadása

    Előterjesztő: polgármester
  6. Egyebek

 

 

 További hírek:

A víz világnapja - március 22. 2017-03-22 18:16:00
Hirdetmény a a 2017/2018. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről 2017-03-20 13:18:00
Az év praxisa a Kárpát-medencében 2017-03-13 19:29:00
Tolvajokat keres a rendőrség 2017-03-10 10:17:00
Egyenlő Bánásmód hatóság márciusi ügyfélfogadása 2017-03-09 19:16:00
Egyenlő Bánásmód Hatóság februári ügyfélfogadása 2017-02-03 19:16:00
Március 3. - Veleszületett Fejlődési Rendellenességek Világnapja 2017-03-03 17:57:00
Intézményvezetőt keresnek a Bozóky Mihály általános iskolába 2017-03-02 21:34:00
Matematika-bármely szakos tanárt keresnek a Bozóky Mihály Általános Iskolába 2017-03-02 21:15:00
Felvételt hirdet az atlantis-visegrád club kft. 2017-03-01 18:17:00
A pilismaróti Mesevár Óvoda Óvodavezetőt keres 2017-03-03 00:00:00
Kutyatulajdonosok Figyelem! 2017-02-27 14:51:00
"Fiatalok Az Európai Erdőkben 2017" - tanulmányi verseny 2017-02-24 18:06:00
Elindult az Északdunántúli Vízmű Zrt. online ügyfélkapcsolata 2017-02-20 08:36:00
Áramszünet lesz 2017. március 20-án 2017-02-18 11:54:00
"A víz kincs a környezet érték" - rajzpályázat 2017-02-18 10:49:00
KEM klíma felső tagozatos rajzpályázati felhívás 2017 2017-02-10 14:42:00
KEM klíma alsó tagozatos általános iskolai rajzpályázati felhívás 2017 2017-02-10 14:33:00
KEM klíma óvodai rajzpályázati felhívás 2017 2017-02-10 14:17:00
Pilismarót Község Önkormányzatának 2017. évi munka- és ülésterve 2017-02-06 18:32:00
Nyilvános pályázati felhívás ingatlan bérbeadására 2017-02-02 09:18:00
Változások az áldozatsegítésben - Rendőrségi hírlevél 2017-01-30 16:55:00
Hulladéknaptár 2017 2017-01-26 11:43:00
Alapfokú növényvédelmi tanfolyam indul 2017-01-17 13:13:00
A csúszós utak veszélyeire hívja fel a figyelmet a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság. 2017-01-10 20:04:00
Felszólítás síkosság mentesítésre! 2017-01-06 13:56:00
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsai a közlekedőknek 2017-01-04 20:05:00
Kéményseprés ütemterv 2017 2017-01-03 18:38:00
Megjelent a Kétcsillag, Pilismarót - Dömös Református egyházközösség hírlevele 2016-12-21 20:15:00
Megjelent a pilismaróti hírek 2016. évi 4. száma 2016-12-22 00:00:00
Köszönetnyílvánítás 2016-12-22 00:00:00
Hirdetmény a 2017-es Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat nyertes pályázatairól 2016-12-20 16:21:00
Csomagköszönő 2016-12-15 12:29:00
Elkülönített fenyőfa gyűjtés 2016-12-12 10:21:00
Biztonságban az ünnepek alatt is 2016-12-03 08:32:00
Autópálya kisokos 2016-11-18 13:24:00
Pályázati felhívás betlehemi jászol készítésére 2016-11-18 13:09:00
Európai antibiotikum nap 2016. november 18. 2016-11-16 20:03:00
November 21-től adják a térítésmentes influenza elleni védőoltást 2016-11-16 19:55:00
Ne gyújts rá! világnap 2016. november 17. 2016-11-16 19:20:00
Felkészülés a téli időjárásra - Rendőrségi hírlevél 2016-11-16 19:04:00
Lakossági tájékoztató a 2016/2017-es influenza elleni védőoltásairól 2016-11-11 21:11:00
A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről 2016-11-05 07:42:00
Dr. Beer Miklós megyéspüspök 2016. június 19-i aranymiséje képekben /vác/ 2016-11-01 09:32:00
Bozóky Mihály emlékmű avatás - Kicsind 2016. Október 2. /képgaléria/ 2016-11-01 09:15:00
Házi kedvencek az autóban - rendőrségi felhívás 2016-10-24 19:21:00
Megjelent a pilismaróti hírek 2016. évi 3. száma 2016-10-20 20:42:00
Közlekedési tanácsok az őszi időszakra - Rendőrségi hírlevél 2016-10-11 15:36:00
Bursa Hungarica 2017 pályázati tájékoztató „A” és „B” típusú pályázat 2016-10-06 19:16:00
Egészségügyi rendlet - tervezet társadalmi egyeztetésre 2016-10-06 16:46:00
Október elseje a mellrák elleni küzdelem világnapja 2016-09-29 19:16:00
Szeptember 25. Szívünk Napja - a Szív Világnapja 2016-09-25 12:27:00
Ne váljon telefonos csalók áldozatává! - Rendőrségi hírlevél 2016-09-22 16:45:00
Vigyázat, szarvas veszély! - Rendőrségi hírlevél 2016-09-16 20:18:00
2016 október 1-től a FŐGÁZ veszi át a TIGÁZ felhasználóinak ellátását 2016-09-14 18:32:00
Esztergom Járási Hivatal Foglalkozatási Osztály 2016. II. félévben induló támogatott képzései 2016-09-08 21:28:00
Tánctanfolyam kezdő gyermekek részére 2016-09-08 21:03:00
Kéményseprő - ipari szolgáltatás 2016-09-01 13:07:00
HELYSZÍNEN HAGYOTT SZELEKTÍV HULLADÉK 2016-08-31 19:25:00
A magyar állatorvosi kamara tájékozatót adott ki kutyatulajdonosok részére 2016-08-22 19:48:00
Megjelent a pilismaróti hírek 2016. évi 2. száma 2016-08-04 21:21:00
Nyári közlekedési vészhelyzetek - Rendőrségi hírlevél 2016-07-25 22:13:00
Vigyázat Csaló! Ál-vízműves bukkant fel Tatabányán! 2016-07-25 22:00:00
Ne maradjon érték az autóban - Rendőrségi hírlevél 2016-07-25 15:04:00
Nyári Igazgatási Szünet a Pilismaróti Polgármesteri Hivatalban 2016-07-25 14:48:00
Bikesafe program 2016-07-04 13:51:00
Előzzük meg a zseblopásokat! 2016-06-29 18:17:00
Rendőrségi hírlevél - Jótanácsok a gépjárműfeltörés megelőzésére 2016-06-21 17:59:00
„Zsebsün Gyermeknapra” 2016-06-16 21:00:00
Új helyre költözik a központi orvosi ügyelet 2016-06-08 18:23:00
Megjelent a DMRV Zrt. Mobil applikációja 2016-06-08 18:12:00
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza csoportokat indít 2016-06-07 07:37:00
Nyílt pályázati hirdetmény a Basaharci szociális otthon volt kiszolgáló épületének hasznosítására 2016-06-06 21:31:00
Nyílt pályázati hirdetmény a Basaharci szociális otthon ingatlanának hasznosítására 2016-06-06 21:25:00
Nyílt pályázati hirdetmény a Kisiskola ingatlanának hasznosítására 2016-06-03 15:22:00
Dohányzásmentes Világnap – 2016. május 31. 2016-05-30 18:43:00
Hasznos tanácsok motorkerékpárosoknak 2016-05-26 09:11:00
Fogadják meg jó tanácsainkat! /Rendőrségi felhívás/ 2016-05-24 17:09:00
Huszártalálkozó lesz Június 3-án 2016-05-24 13:04:00
Emlékezzünk Együtt Trianonra! 2016-05-24 12:17:00
Felhívás! Tilos az avarégetés 2016 augusztus 30-ig! 2016-05-06 12:36:00
Felhívás! 2016-05-06 10:07:00
Egy újabb élmény az irodalmi színpados gyerekeinknek 2016-05-06 09:49:00
Tájékoztató a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Mentálhigiénés központról 2016-05-02 16:08:00
Csillagász Klub előadás és csillagnézés a Heckenast Gusztáv Községi Könyvtárban 2016-04-27 21:33:00
Európai Védőoltási Hét 2016.: Zárjuk be az immunizációs rést! 2016-04-27 21:06:00
2016. május 1-től változik a kormányablak ügyfélfogadási ideje 2016-04-25 18:27:00
Ne válj áldozattá! 2016-04-19 16:50:00
Ifjúsági horgászversenyen vettek részt a Kék Öböl horgászegyesület tagjai Kecskéden 2016-04-18 18:29:00
Egészség Világnap - 2016. április 7. - 2016-04-04 16:05:00
A szelektív hulladék szállításának időpontjai 2016 második negyedévtől 2016-04-03 09:19:00
Felhívás nyilvános pályázatra 2016-03-30 17:58:00
Hirdetmény - Óvodás korú gyerekek jelentkezése 2016/2017 tanévre 2016-03-30 17:46:00
A november 18-ai pilismaróti grassroots tornáról tudósított az RTVE 2016-01-14 11:04:00
6. Dobozy Kupa - Nyírő Csaba emléknap 2016-02-29 11:01:00
Megjelent a pilismaróti hírek 2016. évi 1. száma! 2016-03-26 19:02:00
A katasztrófavédelem lakossági felhívása a kéménytüzekről 2016-03-25 14:19:00
Magyar kémény kft. - lakossági tájékoztató 2016-03-24 12:56:00
Segíts te is feldíszíteni Pilismarót tojásfáját 2016-03-16 11:59:00
5000 éves rézkori temetőt tártak fel Pilismaróton 2016-03-08 13:51:00
Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról a 2016/2017-es tanévre 2016-03-07 17:59:00
A KEM felhívása az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre! 2016-03-03 19:12:00
Rákellenes világnap: február 4. 2016-02-02 19:17:00
2016. évi ülés- és munkaterv 2016-01-28 18:02:00
X. EURÓPAI MÉHNYAKRÁK MEGELŐZÉSI HÉT 2016. JANUÁR 23-30. 2016-01-25 18:02:00
Tigáz Zrt. - Áralkalmazási feltételek 2016.01.01-től 2016-01-04 17:14:00
Hirdetmény - Bursa hungarica Felsőoktatási önkormányzati Ösztöndíjpályázat nyertes pályázatai 2015-12-17 12:46:00
A letűnt paraszti világ nyomában, Pilismaróton 2015-12-14 19:46:00
Értesítés szelektív hulladékgyűjtő szigetek áthelyezéséről 2015-11-26 20:24:00
Lakossági tájékoztató a kullancsok által terjesztett beteségekről 2015-11-23 16:26:00
Házhoz megyünk! 2015-10-21 17:58:00
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2015-10-05 00:10:00
A Család- és Ifjúságügyért felelős államtitkárság tájékoztatója - A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez szükséges dokumentumok benyújtásáról a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében 2015-09-07 19:37:00
A Család- és Ifjúságügyért felelős államtitkárság tájékoztatója - Tankönyvtámogatás normatív kedvezményének igénybevételéhez 2015-09-07 19:28:00
Gyakoriak a gázvezeték átvágások 2015-07-08 20:52:00
Munkalehetőség megváltozott munkaképességű személyek számára 2015-05-05 10:29:00
Közös erővel a drogok ellen 2014-10-29 13:20:00
Köszönetnyilvánítás 2014-10-15 08:46:00
Avar és kerti hulladékok égetéséről szóló rendelet-tervezet társadalmi egyeztetése 2013-11-29 08:48:00


Szélessáv-kereső

Weboldal fejlesztője és üzemeltetője a Szélessáv Közhasznú Alapítvány / www.szelessavalapitvany.hu