Pilismarót település / Aktuális / Friss híreink /


2017. április 28. péntek

TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK

  PROJEKT CÍME:   Dobozi Emlékmű felújítása
  PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ:   KKETTKK/2015/P02/26/113
  ÖSSZKÖLTSÉG:   2.311.400 Ft Ft
  MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS:   1.809.500 Ft
  SAJÁT FORRÁS:   501.900 Ft
  PROJEKT ÁLLÁSA:    

 


A Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete pályázatot írt ki az I. világháborús emlékművek felújítására. Önkormányzatunk 2015-ben benyújtottuk pályázata támogatásban részesült.
A felújítás során megtisztították a szobor teljes felületét, a puha málladozó felületeket szilárdították, a formai hiányokat kővel azonos anyaggal egészítették ki, a teljes felületet hidrofóbizálták. Az alépítmény műkő felületeit tisztították, javították, a repedéseket injektálták, fugázás után ezt is hidrofóbizálták. Az áldozatok neveit tartalmazó táblákat átcsiszolták, újrafestették.
A munkát a 2016. március 31-i határidőre sikerült befejezni, a pályázat elszámolását benyújtottuk, amely elfogadásra került. 

PROJEKT CÍME:  

A 2016. februári-márciusi esőzések okozta károk helyreállítása
-vis maior pályázat

  PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ:   ebr42:306527/2016
  ÖSSZKÖLTSÉG:   15.528.925 Ft
  MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS:   13.975.000 Ft
  SAJÁT FORRÁS:   1.553.925 Ft
  PROJEKT ÁLLÁSA:    

A 2016. februári folyamatos esőzések és a márciusi 1-én lehullott nagy mennyiségű csapadék által az utakban, patakmedrekben keletkezett károk helyreállítására benyújtott pályázatunk majdnem teljes egészében támogatásban részesült. A támogatási igény 13.976.032 Ft, a kapott támogatás pedig 13.975.000 Ft.

Megtörtént a basaharci és Bitóci völgyi utak helyreállítása, lehívtuk az erre jutó támogatási összeget. A Malom patakban a Kereszt utcai hídfő alvizén és a Réti Józsefék ingatlanával határos kanyarban keletkezett károk helyreállítására terveket kellett készíteni, ami a téli időjárás miatt nehézkesen haladt.

A helyreállítási munkák április 18-án kezdődnek. A patakmedrek helyreállítása a többi szakaszon folyamatos. A pályázat elszámolási határideje 2017. június 20.


 

  PROJEKT CÍME:   Kompok-révek pályázat 2016
  PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ:   LVF/674/2016-NFM_SZERZ
  ÖSSZKÖLTSÉG:   5.143.470 Ft
 

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS:

  3.855.429 Ft
  SAJÁT FORRÁS:   1.288.041 Ft
  PROJEKT ÁLLÁSA:    

A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatására kiírt pályázaton ebben az évben úszómű, bejáróhíd beszerzésére, szállítására, kikötőkötél beszerzésére, úszómű bejáróhídjának javítására, padlózat pótlására, horgonyzó dereglye javítására, festésére, pilismaróti oldalon a korlát javítására, festésére, zebegényi oldalon a beton lejáró meghosszabbítására és működtetési támogatásra pályáztunk.

A befejezési határidő 2017. december 31. Megtörtént az úszómű vásárlása, átíratása és a Vállalkozó a felhasznált működtetési támogatás elszámolását nyújtotta be Önkormányzat felé. A MÁK-hoz a teljes elszámolást a 2017. évi beszámoló benyújtásával egyidejűleg kell elküldeni.


 

  PROJEKT CÍME:   Szabadság körút helyreállítása – vis maior pályázat
  PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ:   ebr42:32798/2016
  ÖSSZKÖLTSÉG:   32.282.448 Ft
  MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS:   29.053.000 Ft
  SAJÁT FORRÁS:   3.229.448 Ft
  PROJEKT ÁLLÁSA:    

A rendkívüli esőzések miatt a 497 hrsz-ú és 587 hrsz-ú Szabadság körút megsüllyedt szakaszainak és az utat megtámasztó támfal helyreállítására 2016. augusztus 22-én nyújtottunk be vis maior pályázatot. A támogatási kérelmünk szinte maradéktalanul támogatásban részesült.

Jelenleg a tervezés, tervegyeztetés van folyamatban. Az elszámolási határidő 2017. november 16.


  PROJEKT CÍME:  

Ovi-Foci a Pilismaróti Mesevár Óvodában

  PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ:   Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program
  ÖSSZKÖLTSÉG:   8.833.000 – 9.500.000 Ft
  MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS:   támogatott
  SAJÁT FORRÁS:   2.850.000 Ft
  PROJEKT ÁLLÁSA:    

Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által kiírt pályázaton támogatásban részesült Önkormányzatunk a Mesevár Óvoda udvarán létesítendő, kifejezetten óvodások számára kifejlesztett, kisméretű, több sportág művelésére alkalmas, speciális méretű és kivitelezésű műfüves - multifunkciós pálya létesítésére.

A támogatási szerződés aláírásra került, az óvoda udvarán kialakítottunk egy 7x14 m nagyságú fáktól, gyökerektől mentes területet, amely a pályaépítéshez szükséges. Mindehhez egyetlen fát kellett kivágni és egy fából készült mászókát áttelepítettünk.


 

 

PROJEKT CÍME:

 

Járdafelújítás a Dózsa György utcában I.

  PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ:   31828/2016
  ÖSSZKÖLTSÉG:   5.712.219 Ft
  MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS:   4.855.386 Ft
  SAJÁT FORRÁS:   856.833 Ft
  PROJEKT ÁLLÁSA:    

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázatra a Dózsa utcai járda egy szakaszának felújítására benyújtott pályázatunk teljes egészében támogatásban részesült. A projekt keretében a Dózsa György utcai járdát a Bozóky Mihály Általános Iskolával szemben a Rákóczi Ferenc út és Iskola utcai torkolatok (Dózsa u. 10. sz.) között és az iskola melletti szakaszon újítottuk fel.

A munka elkészült, a számlák kifizetése megtörtént. Az elszámolás végső határideje 2017. december 31, de hamarosan benyújtjuk az elszámolást.


 

  PROJEKT CÍME:   Járdafelújítás a Dózsa György utcában II.
  PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ:   344790/2017
  ÖSSZKÖLTSÉG:   6.213.183 Ft
  MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS:   5.000.000 Ft
  SAJÁT FORRÁS:   1.213.183 Ft
  PROJEKT ÁLLÁSA:    

Az 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról rendelkezett. A Korm. határozat értelmében Pilismarót Község Önkormányzat 5.000.000 Ft plusz támogatásban részesül járdafelújításra.

A képviselő-testület döntése érdekében folytattuk a járdafelújítást a Dózsa utcában a 12-42 sz. ingatlanok előtt. A felújítás elkészült, a számlákat kiegyenlítettük, de az elszámolás még nem történt meg.


BENYÚJTOTT, MÉG EL NEM BÍRÁLT PÁLYÁZATOK

  PROJEKT CÍME:   Dobozi Műv. Ház műszaki technikai eszközbeszerzés
  PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ:   09020207010111146690115
  ÖSSZKÖLTSÉG:   571.979 Ft
  IGÉNYELT TÁMOGATÁS:   513.979 Ft
  MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS:   elbírálás alatt
  SAJÁT FORRÁS:   58.000 Ft
  PROJEKT ÁLLÁSA:    

Az emberi erőforrások minisztere, a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. a) pontja szerinti közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. Önkormányzatunknak a rendezvényeink lebonyolításánál jól használható hangrendszerre és hangosító rendszerrel ellátott pulpitusra adta be pályázatát.
A pályázati kiírás szerint 2016. szeptember 16-án döntenek a támogatás odaítéléséről, de ezt a mai napig nem találjuk a Kormányportálon. Önkormányzatunk 2015-ben hasonló pályázatra eredménytelenül pályázott.


 

  PROJEKT CÍME:   Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program
  PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ:   -
  ÖSSZKÖLTSÉG:   100 %-os támogatási intenzitás
  MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS:   elbírálás alatt
  SAJÁT FORRÁS:   nem szükséges
  PROJEKT ÁLLÁSA:    

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati felhívására 2016. augusztus 2-án nyújtottuk be pályázatunkat, amely a Hunyadi János utcai közparkban és a Sportcsarnok mellett sportpark kialakítására vonatkozott.

A kiíró 2016. augusztus 24-i közleménye szerint az előzetes várakozásoknak megfelelően óriási volt az érdeklődés, a megadott határidőig több mint 2300 önkormányzat nyújtott be kérelmet. Jelenleg a beérkezett kérelmek feldolgozása zajlik, az előkészítő bizottság ezt követően tud összeülni. A pályázattal kapcsolatban ennél frissebb információnk nincs.


 

  PROJEKT CÍME:   Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pilismarót és Dömös községben
  PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ:   TOP-4.1.1-15-K01-2016-00012
  ÖSSZKÖLTSÉG:   58.171.804 Ft (Az egész projektre értendő)
  IGÉNYELT TÁMOGATÁS:   45.544.932 Ft (Pilismaróti fejlesztés)
  MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS   elbírálás alatt
  PROJEKT ÁLLÁSA:    

A pályázat keretében Dömös község is szeretett volna támogatáshoz jutni a meglévő orvosi rendelő kisebb javítására, illetve eszközbeszerzésre. Tekintve, hogy a védőnői szolgálatot Dömössel közösen működtetjük, a pályázat benyújtására közösen, konzorcium keretében volt lehetőség. Pilismaróton a projekt keretén belül a jelenlegi szolgálati lakás egy részét igénybe véve bővíteni, korszerűsíteni szeretnénk a háziorvosi rendelőt és a védőnői szolgálatot, valamint multifunkcionális helyiséget alakítanánk ki. Nyílászáró cserét, utólagos hőszigetelést, kötelező eszközbeszerzést és projektszintű akadálymentesítést is tartalmaz a pályázat. A háziorvosi rendelő felújításával egy időben az3 épület udvari részében a szolgálati lakás átalakítását is szeretnénk elvégezni. A pályázat csak a pályázati forrás erejéig tartalmazza a költségeket, így a 45.544.932 Ft 100%-os intenzitást jelent. A beruházás teljes megvalósításához ezen kívül 18.871.968 Ft saját forrás szükséges.
A támogatásról még nem született döntés. Folyik a szolgálati lakás kiürítése, ami jelenleg raktárként funkcionál.


 

  PROJEKT CÍME:   Mesevár Óvoda és a Nyírő Csaba Sportcsarnok energetikai korszerűsítése
  PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ:   TOP-3.2.1-15-K01-2016-00034
  ÖSSZKÖLTSÉG:   139.859.361 Ft
  IGÉNYELT TÁMOGATÁS:   139.859.361 Ft
  MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS   elbírálás alatt
  SAJÁT FORRÁS:   -
  PROJEKT ÁLLÁSA:    

A pályázat benyújtásának határideje 2016. július 22. volt. A projekt a Mesevár Óvoda utólagos hőszigetelését, nyílászáró cserét, épületgépészeti korszerűsítést, hőszivattyú berendezés beépítését, napelemek felszerelését tartalmazza. A Sportcsarnoknál kazáncsere, termosztatikus radiátorszelepek, sugárzó ernyők felszerelése fér bele a költségekbe és mindkét intézménynél meg kell oldani a projektszintű akadálymentesítést. A Sportcsarnok esetében jelenleg az építési engedélyezési terv készítése van folyamatban. Az Óvodánál a napelemes rendszer tervezéséhez végeztek felméréseket.
A pályázatnál döntés még nem született.


 

  PROJEKT CÍME:   Basaharci völgyben lévő vízvezeték helyreállítása
vis maior pályázat
  PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ:   ebr42:346029/2017
  ÖSSZKÖLTSÉG:   28.860.750 Ft
  IGÉNYELT TÁMOGATÁS:   25.974.675 Ft
  MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS:   elbírálás alatt
  SAJÁT FORRÁS:   3.229.448 Ft
  PROJEKT ÁLLÁSA:    

A Pilismarót-Basaharci völgyben lévő vízvezetéken a télen a hosszan tartó rendkívüli hideg következtében helyreállíthatatlanul károsodott. A völgyben 20 állandó lakó él, akinek az ivóvízellátását az Önkormányzatnak kell biztosítani.
A vis maior támogatás részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a vízvezeték helyreállítására benyújtottuk vis maior pályázatunkat.


 

ELŐKÉSZÍTÉSBEN LÉVŐ PÁLYÁZATOK

  PROJEKT CÍME:   Járdafelújítás az Ady Endre utcában
  PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ:    
  ÖSSZKÖLTSÉG:   16.915.181 Ft
  IGÉNYELT TÁMOGATÁS:   14.377.904 Ft
  SAJÁT FORRÁS:   2.537.277 Ft
  PROJEKT ÁLLÁSA:    

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 383 hrsz-ú Ady Endre utcai járda 1-45. számú ingatlanok előtti szakaszának felújítására adjuk be a pályázatot. A pályázat előkészítése folyamatban van, a beadási határidő 2017. május 2.

Pilismarót, 2017. április 18.

  Pergel István
polgármester


További hírek:

HULLADÉKNAPTÁR 2018. (érvényes április 30-ig) 2018-04-11 19:24:00
Külképviseleti ügyelet 2018-03-29 14:07:00
Tájékoztatás behívóleveles mammográfiai szűrővizsgálatról 2018-02-16 09:16:00
A Pilismaróti Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet szociális és igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére. 2018-01-22 00:00:00
A Pilismaróti Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet műszaki ügyintéző munkakör betöltésére 2018-01-22 00:00:00
Dobozy Mihály Művelődési Ház állandó programjai 2018-01-13 11:08:00
Változik a Heckenast Gusztáv Községi Könyvtár nyitvatartása 2018-01-02 20:13:00
Megjelent a pilismaróti hírek 2017. évi 4. száma 2017-12-21 20:01:00
Hirdetmény a Bursa Hungarica 2018 nyertes pályázatairól 2017-12-21 16:53:00
Advent tűzveszélyei 2017-12-12 17:01:00
Változik a volánbusz menetrendje 2017. december 10-től 2017-12-05 16:18:00
Egyenlő Bánásmód hatóság decemberi ügyfélfogadása 2017-12-02 08:44:00
Felhívás! 2017-11-30 19:33:00
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója - Vadbalesetek elkerülése 2017-11-23 14:11:00
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság ajánlása - A gyalogos és kerékpáros balesetek megelőzhetők! 2017-11-21 09:18:00
Ne gyújts rá! Világnap november 16. 2017-11-17 13:34:00
Biztonságos közlekedés ködös időben 2017-11-08 18:37:00
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság felhívása: Óvd a gyalogost! 2017-11-06 18:00:00
Egyenlő Bánásmód hatóság novemberi ügyfélfogadása 2017-11-02 15:08:00
Baba-mama klub indul 2017-10-30 18:54:00
Társasházak tűzmegelőzési tanácsai 2017-10-26 17:50:00
Tájékoztatás a VOLÁNBUSZ Zrt. által üzemeltett járatok metrópótlás alatti közlekedési rendjéről és a javasolt alternatív eljutási, illetve átszállási lehetőségekről 2017-10-26 10:26:00
Tagfelvételt hirdet a Zöld Kendő Énekkar 2017-10-24 16:51:00
Lakossági tájékoztató - Önálló honlapja lett a sürgősséginek 2017-10-20 08:12:00
Megjelent a pilismaróti hírek 2017. évi 3. száma 2017-10-20 08:01:00
HÉSZ társadalmi egyeztetésre 2017-10-12 18:14:00
A Dunakanyarba érkezett a vándorkiállítás 2017-10-11 18:43:00
Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre 2017-10-11 18:15:00
Lelki egészség világnapja október 10. 2017-10-09 17:41:00
Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójának kiírása 2017-10-04 16:29:00
Javaslat a pilismaróti értéktárba történő felvételhez 2017-10-02 18:47:00
Egyenlő Bánásmód hatóság októberi ügyfélfogadása 2017-09-28 09:42:00
TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért - /helyszínek és időpontok/ 2017-09-12 18:17:00
Lakossági tűzmegelőzés 2017-09-28 08:00:00
Meghívó településképi lakossági fórumra 2017-09-04 21:18:00
Egyenlő Bánásmód hatóság szeptemberi ügyfélfogadása 2017-09-01 18:36:00
Teszedd felhívás 2017-09-01 18:28:00
Megjelent a pilismaróti hírek 2017. évi 2. száma 2017-08-11 15:45:00
Katasztrófavédelmi tájékoztató 2017-08-02 14:23:00
Fokozott vadveszély az utakon - Rendőrségi tájékoztató 2017-07-13 21:35:00
Lakossági tájékoztató a kullancsokról 2017-07-02 11:03:00
Egyenlő Bánásmód hatóság júliusi ügyfélfogadása 2017-06-28 16:45:00
Tájékoztató szövetkezeti hitelintézetek lakossági szolgáltatásairól 2017-06-02 11:13:00
Dohányzásmentes Világnap – 2017. május 31. 2017-06-02 09:19:00
Nyári bűnmegelőzési hírlevél 2017-05-30 20:31:00
Egyenlő Bánásmód hatóság júniusi ügyfélfogadása 2017-05-30 19:19:00
Nyilvános Pályázati Felhívás 2017-05-29 10:56:00
Elektronikai hulladékgyűjtést szervez az önkormányzat 2017-05-19 09:57:00
Kézhigiénés világnap 2017 2017-05-09 11:56:00
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi Helyi Rendelet (THR) - lakossági tájékoztató - 2017-04-28 09:23:00
Egyenlő Bánásmód hatóság májusi ügyfélfogadása 2017-04-27 17:44:00
Meghívó településképi lakossági fórumra 2017-04-27 17:33:00
Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2017. (IV.25.) önkormányzati határozata 2017-04-27 17:18:00
Állást kínál a HOFSTÄDTER Műanyag Nyílászáró Gyártó Kft. 2017-04-24 08:43:00
Véget ért az országos tűzgyújtási tilalom 2017-04-20 10:42:00
FOTÓVETÍTÉSSEL EGYBEKÖTÖTT ÖSSZMŰVÉSZETI LÁTVÁNYKONCERT lesz a református templomban 2017-04-13 18:22:00
Megjelent a pilismaróti hírek 2017. évi 1. száma 2017-04-13 07:15:00
Hivatásos gondnoki képzés indul Tatabányán 2017-04-12 11:21:00
Segítsünk! A Bozóky Mihály Általános iskola felhívása 2017-04-11 20:43:00
Amit a méhnyakszűrésről tudni érdemes 2017-04-11 09:27:00
Egészség világnapja 2017 2017-04-10 18:38:00
Egyenlő Bánásmód Hatóság áprilisi ügyfélfogadása 2017-03-28 15:17:00
A víz világnapja - március 22. 2017-03-22 18:16:00
Hirdetmény a a 2017/2018. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről 2017-03-20 13:18:00
Az év praxisa a Kárpát-medencében 2017-03-13 19:29:00
Tolvajokat keres a rendőrség 2017-03-10 10:17:00
Egyenlő Bánásmód hatóság márciusi ügyfélfogadása 2017-03-09 19:16:00
Egyenlő Bánásmód Hatóság februári ügyfélfogadása 2017-02-03 19:16:00
Kiskapu lezárás 2017-03-07 19:11:00
Március 3. - Veleszületett Fejlődési Rendellenességek Világnapja 2017-03-03 17:57:00
Intézményvezetőt keresnek a Bozóky Mihály általános iskolába 2017-03-02 21:34:00
Matematika-bármely szakos tanárt keresnek a Bozóky Mihály Általános Iskolába 2017-03-02 21:15:00
Felvételt hirdet az atlantis-visegrád club kft. 2017-03-01 18:17:00
A pilismaróti Mesevár Óvoda Óvodavezetőt keres 2017-03-03 00:00:00
Kutyatulajdonosok Figyelem! 2017-02-27 14:51:00
"Fiatalok Az Európai Erdőkben 2017" - tanulmányi verseny 2017-02-24 18:06:00
Elindult az Északdunántúli Vízmű Zrt. online ügyfélkapcsolata 2017-02-20 08:36:00
Áramszünet lesz 2017. március 20-án 2017-02-18 11:54:00
"A víz kincs a környezet érték" - rajzpályázat 2017-02-18 10:49:00
KEM klíma felső tagozatos rajzpályázati felhívás 2017 2017-02-10 14:42:00
KEM klíma alsó tagozatos általános iskolai rajzpályázati felhívás 2017 2017-02-10 14:33:00
KEM klíma óvodai rajzpályázati felhívás 2017 2017-02-10 14:17:00
Pilismarót Község Önkormányzatának 2017. évi munka- és ülésterve 2017-02-06 18:32:00
Nyilvános pályázati felhívás ingatlan bérbeadására 2017-02-02 09:18:00
Változások az áldozatsegítésben - Rendőrségi hírlevél 2017-01-30 16:55:00
Hulladéknaptár 2017 2017-01-26 11:43:00
Alapfokú növényvédelmi tanfolyam indul 2017-01-17 13:13:00
A csúszós utak veszélyeire hívja fel a figyelmet a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság. 2017-01-10 20:04:00
Felszólítás síkosság mentesítésre! 2017-01-06 13:56:00
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsai a közlekedőknek 2017-01-04 20:05:00
Kéményseprés ütemterv 2017 2017-01-03 18:38:00
Megjelent a Kétcsillag, Pilismarót - Dömös Református egyházközösség hírlevele 2016-12-21 20:15:00
Megjelent a pilismaróti hírek 2016. évi 4. száma 2016-12-22 00:00:00
Köszönetnyílvánítás 2016-12-22 00:00:00
Hirdetmény a 2017-es Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat nyertes pályázatairól 2016-12-20 16:21:00
Csomagköszönő 2016-12-15 12:29:00
Elkülönített fenyőfa gyűjtés 2016-12-12 10:21:00
Biztonságban az ünnepek alatt is 2016-12-03 08:32:00
Autópálya kisokos 2016-11-18 13:24:00
Pályázati felhívás betlehemi jászol készítésére 2016-11-18 13:09:00
Európai antibiotikum nap 2016. november 18. 2016-11-16 20:03:00
November 21-től adják a térítésmentes influenza elleni védőoltást 2016-11-16 19:55:00
Ne gyújts rá! világnap 2016. november 17. 2016-11-16 19:20:00
Felkészülés a téli időjárásra - Rendőrségi hírlevél 2016-11-16 19:04:00
Lakossági tájékoztató a 2016/2017-es influenza elleni védőoltásairól 2016-11-11 21:11:00
A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről 2016-11-05 07:42:00
Dr. Beer Miklós megyéspüspök 2016. június 19-i aranymiséje képekben /vác/ 2016-11-01 09:32:00
Bozóky Mihály emlékmű avatás - Kicsind 2016. Október 2. /képgaléria/ 2016-11-01 09:15:00
Házi kedvencek az autóban - rendőrségi felhívás 2016-10-24 19:21:00
Megjelent a pilismaróti hírek 2016. évi 3. száma 2016-10-20 20:42:00
Közlekedési tanácsok az őszi időszakra - Rendőrségi hírlevél 2016-10-11 15:36:00
Bursa Hungarica 2017 pályázati tájékoztató „A” és „B” típusú pályázat 2016-10-06 19:16:00
Egészségügyi rendlet - tervezet társadalmi egyeztetésre 2016-10-06 16:46:00
Október elseje a mellrák elleni küzdelem világnapja 2016-09-29 19:16:00
Szeptember 25. Szívünk Napja - a Szív Világnapja 2016-09-25 12:27:00
Ne váljon telefonos csalók áldozatává! - Rendőrségi hírlevél 2016-09-22 16:45:00
Vigyázat, szarvas veszély! - Rendőrségi hírlevél 2016-09-16 20:18:00
2016 október 1-től a FŐGÁZ veszi át a TIGÁZ felhasználóinak ellátását 2016-09-14 18:32:00
Esztergom Járási Hivatal Foglalkozatási Osztály 2016. II. félévben induló támogatott képzései 2016-09-08 21:28:00
Tánctanfolyam kezdő gyermekek részére 2016-09-08 21:03:00
Kéményseprő - ipari szolgáltatás 2016-09-01 13:07:00
HELYSZÍNEN HAGYOTT SZELEKTÍV HULLADÉK 2016-08-31 19:25:00
A magyar állatorvosi kamara tájékozatót adott ki kutyatulajdonosok részére 2016-08-22 19:48:00
Megjelent a pilismaróti hírek 2016. évi 2. száma 2016-08-04 21:21:00
Nyári közlekedési vészhelyzetek - Rendőrségi hírlevél 2016-07-25 22:13:00
Vigyázat Csaló! Ál-vízműves bukkant fel Tatabányán! 2016-07-25 22:00:00
Ne maradjon érték az autóban - Rendőrségi hírlevél 2016-07-25 15:04:00
Nyári Igazgatási Szünet a Pilismaróti Polgármesteri Hivatalban 2016-07-25 14:48:00
Bikesafe program 2016-07-04 13:51:00
Előzzük meg a zseblopásokat! 2016-06-29 18:17:00
Rendőrségi hírlevél - Jótanácsok a gépjárműfeltörés megelőzésére 2016-06-21 17:59:00
„Zsebsün Gyermeknapra” 2016-06-16 21:00:00
Új helyre költözik a központi orvosi ügyelet 2016-06-08 18:23:00
Megjelent a DMRV Zrt. Mobil applikációja 2016-06-08 18:12:00
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza csoportokat indít 2016-06-07 07:37:00
Nyílt pályázati hirdetmény a Basaharci szociális otthon volt kiszolgáló épületének hasznosítására 2016-06-06 21:31:00
Nyílt pályázati hirdetmény a Basaharci szociális otthon ingatlanának hasznosítására 2016-06-06 21:25:00
Nyílt pályázati hirdetmény a Kisiskola ingatlanának hasznosítására 2016-06-03 15:22:00
Dohányzásmentes Világnap – 2016. május 31. 2016-05-30 18:43:00
Hasznos tanácsok motorkerékpárosoknak 2016-05-26 09:11:00
Fogadják meg jó tanácsainkat! /Rendőrségi felhívás/ 2016-05-24 17:09:00
Huszártalálkozó lesz Június 3-án 2016-05-24 13:04:00
Emlékezzünk Együtt Trianonra! 2016-05-24 12:17:00
Felhívás! Tilos az avarégetés 2016 augusztus 30-ig! 2016-05-06 12:36:00
Felhívás! 2016-05-06 10:07:00
Egy újabb élmény az irodalmi színpados gyerekeinknek 2016-05-06 09:49:00
Tájékoztató a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Mentálhigiénés központról 2016-05-02 16:08:00
Csillagász Klub előadás és csillagnézés a Heckenast Gusztáv Községi Könyvtárban 2016-04-27 21:33:00
Európai Védőoltási Hét 2016.: Zárjuk be az immunizációs rést! 2016-04-27 21:06:00
2016. május 1-től változik a kormányablak ügyfélfogadási ideje 2016-04-25 18:27:00
Ne válj áldozattá! 2016-04-19 16:50:00
Ifjúsági horgászversenyen vettek részt a Kék Öböl horgászegyesület tagjai Kecskéden 2016-04-18 18:29:00
Egészség Világnap - 2016. április 7. - 2016-04-04 16:05:00
A szelektív hulladék szállításának időpontjai 2016 második negyedévtől 2016-04-03 09:19:00
Felhívás nyilvános pályázatra 2016-03-30 17:58:00
Hirdetmény - Óvodás korú gyerekek jelentkezése 2016/2017 tanévre 2016-03-30 17:46:00
A november 18-ai pilismaróti grassroots tornáról tudósított az RTVE 2016-01-14 11:04:00
6. Dobozy Kupa - Nyírő Csaba emléknap 2016-02-29 11:01:00
Megjelent a pilismaróti hírek 2016. évi 1. száma! 2016-03-26 19:02:00
A katasztrófavédelem lakossági felhívása a kéménytüzekről 2016-03-25 14:19:00
Magyar kémény kft. - lakossági tájékoztató 2016-03-24 12:56:00
Segíts te is feldíszíteni Pilismarót tojásfáját 2016-03-16 11:59:00
5000 éves rézkori temetőt tártak fel Pilismaróton 2016-03-08 13:51:00
Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról a 2016/2017-es tanévre 2016-03-07 17:59:00
A KEM felhívása az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre! 2016-03-03 19:12:00
Rákellenes világnap: február 4. 2016-02-02 19:17:00
2016. évi ülés- és munkaterv 2016-01-28 18:02:00
X. EURÓPAI MÉHNYAKRÁK MEGELŐZÉSI HÉT 2016. JANUÁR 23-30. 2016-01-25 18:02:00
Tigáz Zrt. - Áralkalmazási feltételek 2016.01.01-től 2016-01-04 17:14:00
Hirdetmény - Bursa hungarica Felsőoktatási önkormányzati Ösztöndíjpályázat nyertes pályázatai 2015-12-17 12:46:00
A letűnt paraszti világ nyomában, Pilismaróton 2015-12-14 19:46:00
Értesítés szelektív hulladékgyűjtő szigetek áthelyezéséről 2015-11-26 20:24:00
Lakossági tájékoztató a kullancsok által terjesztett beteségekről 2015-11-23 16:26:00
Házhoz megyünk! 2015-10-21 17:58:00
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2015-10-05 00:10:00
A Család- és Ifjúságügyért felelős államtitkárság tájékoztatója - A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez szükséges dokumentumok benyújtásáról a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében 2015-09-07 19:37:00
A Család- és Ifjúságügyért felelős államtitkárság tájékoztatója - Tankönyvtámogatás normatív kedvezményének igénybevételéhez 2015-09-07 19:28:00
Gyakoriak a gázvezeték átvágások 2015-07-08 20:52:00
Munkalehetőség megváltozott munkaképességű személyek számára 2015-05-05 10:29:00
Közös erővel a drogok ellen 2014-10-29 13:20:00
Köszönetnyilvánítás 2014-10-15 08:46:00
Avar és kerti hulladékok égetéséről szóló rendelet-tervezet társadalmi egyeztetése 2013-11-29 08:48:00


Szélessáv-kereső

Weboldal fejlesztője és üzemeltetője a Szélessáv Közhasznú Alapítvány / www.szelessavalapitvany.hu