Pilismarót település / Aktuális / Választás 2018 /


Tájékoztatás
a 2018. április 8-ára kitűzött
országgyűlési képviselő választás
határidőiről

Tisztelt Választópolgárok!

 • Február 19-ig értesítőt kapnak a névjegyzékbe vételről,
 • Március 23-ig nyújtható be a nemzetiségi kérelem, amennyiben a választópolgár az országgyűlési választásokra is ki szeretné terjeszteni a nemzetiségiként történő megjelölését)
 • Március 24-ig kérhetik névjegyzékbe vételüket, illetve annak módosítását,
 • Március 29-ig a fogyatékossággal élő választópolgár bejelentést tehet Braille-írással értesítő, tájékoztató, és szavazósablon igénybevételéről,
 • Április 6-ig átjelentkezési kérelem nyújtható be (magyarországi lakcímmel rendelkező nem a lakcímén akar szavazni)
 • Április 6-ig mozgóurna kérelem nyújtható be a HVI-hoz, (állandó lakcím szerinti település jegyzőjéhez) április 8-án Szavazat Számláló Bizottsághoz,
 • Április 8-ig nem lehet szavazókör határát, sorszámát, utcanevet, házszámot, helyrajzi számot megváltoztatni

Választási kampány: 2018. február 17-től 2018. április 8-án 19 óráig

A határidők minden esetben 16 óra 00-t jelentenek.

Bármilyen választással kapcsolatos kérdésben forduljanak a település jegyzőjéhez.

                                                                      Helyi Választási Iroda


Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2018. (III.13.) önkormányzati határozata

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. §. (1) bekezdése alapján Pilismarót településen működő szavazatszámláló bizottság tagjává, póttagjává választja az alábbi személyeket:

1. sz. szavazókör Pilismarót, Rákóczi F. út 8. (Művelődési Ház)

SZSZB tagjai:

 • Pintér Zsuzsanna
 • Molnár Imréné
 • Pintér Lászlóné

Póttagok:       

 • Smucz Istvánné
 • Nyáriné Jolsvai Anikó

2. sz. szavazókör Pilismarót, Rákóczi F. út 14. (Általános Iskola)

SZSZB tagjai:

 • Dóczi Sándorné
 • Pintér Zsuzsanna Eszter
 • Dudás Klára

Póttagok:               

 • Fets Ibolya
 • Markó Éva
 • Kis Zsombor János

Felelős: Helyi Választási Iroda vezetője

Határidő: 2018. március 19.

k.m.f.

Pergel István sk.
polgármester
Balázs Márta sk.
jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

Pilismarót, 2018. március 14.

 

…………………………………..

--
Balázs Márta
Jegyző - Pilismaróti Polgármesteri HivatalSzélessáv-kereső

Weboldal fejlesztője és üzemeltetője a Szélessáv Közhasznú Alapítvány / www.szelessavalapitvany.hu