Önkormányzat / Hatályos rendeletek /


2018. március 30. péntek

Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 7. pontjaiban és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 29.§ (3) bekezdése, valamint az 57.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményeiről szóló a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 43/A § szerint eljárva az állami főépítész hatáskörében eljáró Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága Nemzetközi és Világörökségi Osztálya, a Tatabányai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


2017. december 21. csütörtök

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


2017. október 18. szerda

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 


2017. október 18. szerda

Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 34. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


2017. szeptember 5. kedd

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

 


2017. szeptember 5. kedd

Pilismarót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26 §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésben, 58/B. § (2) bekezdésben, 92. § (1)-(2) bekezdésben és 132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés  8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


2017. június 2. péntek

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


2017. április 3. hétfő

PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

SZAKMAI PROGRAMJA

 2015.


2017. március 1. szerda

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2009. (II.24.) Önk. rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a „polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról” szóló 1994. évi LXIV törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról a következő rendeletet alkotja.


2017. március 1. szerda

Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


2017. március 1. szerda

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


2017. február 27. hétfő
Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Pilismarót Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


2016. október 21. péntek

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 2. pontjában bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről:


2016. október 19. szerda

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


2016. június 4. szombat

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


2014. november 3. hétfő

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény (továbbiakban. Mötv.) 41.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontja, és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja a civil szervezetek támogatásáról:


2014. november 3. hétfő

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő – testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva a helyi termelői piac tartásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:


2014. február 10. hétfő

Pilismarót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


2013. december 20. péntek

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


2013. december 20. péntek

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 2. pontjában bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről:


2013. november 13. szerda

Pilismarót Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 92. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában, (2) bekezdésében, valamint a 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.  § (4) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


2013. november 13. szerda

Pilismarót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdése, valamint hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (továbbiakban: Hgt.) 20. §. (2) bekezdésének, 23. §. a-f pontjában kapott felhatalmazás alapján a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:


2012. december 18. kedd

Pilismarót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.  § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális tűzifa juttatás szabályairól a következőket rendeli el:


2013. december 12. csütörtök

Pilismarót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés c.) pontja, a 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdése, 143. § (4) bekezdés i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


2012. június 5. kedd

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


2012. március 1. csütörtök

Pilismarót Község Önkormányzata „a helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva "a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról" szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, a 26.§-ában, a 32. § (3) bek., 38. § (9) bek., 43/B.§ (1), (3) bek., 45.§ (1) bek., 46.§ (1) bek., 48.§ (4) bek., 50.§ (3) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján - a Szt. által szabályozott a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.


2009. szeptember 16. szerda

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 54. § (1) bekezdésében foglaltakra, a közterületek tisztántartásának, és a közterület használatának a rendjét az alábbiak szerint szabályozza.


2009. szeptember 16. szerda

Pilismarót Község Önkormányzata „a helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva „a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 58/B.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.


2009. szeptember 29. kedd

Pilismarót Község Önkormányzata nagyra becsüli, elismeri és kiemelten fontosnak tartja a települési közélet bármely területén végzett magas színvonalú, értékteremtő közösségi munkát, kiemelkedő teljesítményt, példamutatást, a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését, kulturális és művészeti értékeinek megőrzését szolgáló személyek tevékenységét, a település fejlődése érdekében kifejtett önzetlen, odaadó és eredményes politikai, gazdasági, tudományos, művészi vagy más közéleti tevékenységet, mely a község jó hírnevét öregbíti, a polgárok érdekeit szolgálja.

Ezen elvek szellemében Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Önkormányzat ) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdésének a.) pontjában és a 16.§ (1) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület által adományozható kitüntető címekről és kitüntetésekről az alábbi rendeletet alkotja:


2011. július 13. szerda

Pilismarót Község Képviselő-testülete az „árak megállapításáról” szóló –többször módosított – 1990. évi LXXXVII. Törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján a közüzemi vízműből szolgáltatott közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 28. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulásról a következő rendeletet alkotja.


2009. szeptember 16. szerda

Pilismarót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. tv. 16. §. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 18. §. (1) és (2) bekezdése, a 28. §. (1) és (2) bekezdése, a 29. §. (1) és (2) bekezdés a)-b) pontja, valamint a 131. §. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:


2009. szeptember 16. szerda

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Tv. (a továbbiakban: Köt.) 21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályok, valamint díjkedvezmények, illetve mentességek helyi szabályozására a következő rendeletet alkotja:


2009. október 8. csütörtök

2009. szeptember 16. szerda

Pilismarót Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény (továbbiakban: Tv.) 77. §-a és a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LCV. Törvény 16. §. (1) bekezdésben biztosított jog alapján a következő rendeletet alkotja:


2012. december 18. kedd

Pilismarót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésre vonatkozó egyes szabályokról szóló módosított 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban tv.) 34. § (1) és (4) bekezdés felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:


2009. szeptember 22. kedd

Pilismarót Község Önkormányzata az 1990. LXV. tv. 1. §. (6) bekezdésének a./ pontjában biztosított jogkörében az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:Szélessáv-kereső

Weboldal fejlesztője és üzemeltetője a Szélessáv Közhasznú Alapítvány / www.szelessavalapitvany.hu