Önkormányzat / Hirdetmények /


2017. május 25. csütörtök

2015. november 18. szerda

2015. november 18. szerda

2015. november 18. szerda

2015. november 18. szerda

2014. február 13. csütörtök

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 28-i munkaterv szerinti ülésén elfogadta az alábbi rendeletet, így az kihirdetésre került:

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a közútkezelői hatáskörök átruházásról

A hirdetményben szereplő rendelet teljes terjedelemben megtekinthetők Pilismarót Község Önkormányzat hivatalos honlapján a www.pilismarot.hu címen, valamint ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal (2028 Pilismarót, Rákóczi F. u. 4.) hirdetőtábláján.

Pilismarót, 2014. január 29.                                                 

                                                                           Balázs Márta
                                                                               jegyző


2013. november 13. szerda

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 6-i munkaterv szerinti ülésén megalkotta az alábbi rendeleteket, így azok kihirdetésre kerültek:


2012. augusztus 28. kedd

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az alábbiakban közzéteszem a hatóságomnál nyilvántartásba vett szálláshelyek jegyzékét.

Balázs Márta jegyző

Pilismarót Község Jegyzőjénél nyilvántartásba vett szálláshelyek


2012. március 20. kedd

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az alábbiakban közzéteszem a hatóságomnál nyilvántartásba vett kereskedelmi tevékenységek jegyzékét.

Balázs Márta jegyző

Pilismarót Község Jegyzőjénél nyilvántartásba vett kereskedelmi tevékenységek


Pilismarót Község Önkormányzatának pénzügyi és vagyoni helyzete 2010-09-24 13:48:00


Szélessáv-kereső

Weboldal fejlesztője és üzemeltetője a Szélessáv Közhasznú Alapítvány / www.szelessavalapitvany.hu