Önkormányzat / Közbeszerzési terv 2018 /


K i v o n a t

 Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. január 30-án megtartott testületi ülésének
jegyzőkönyvéből

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (I.30.) önkormányzati határozata

Pilismarót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a – határozat mellékletét képező tartalommal – 2018. évi Éves Összesített Közbeszerzési Tervét.

Határidő:  azonnal
Felelős:
      Pergel István polgármester                       

                       

1. számú melléklet

 Pilismarót Község Önkormányzatának    5/2018. (I.30.) Önkormányzati határozatával elfogadott

2018. évi Éves Összesített Közbeszerzési Terv

 

 

 

 

 

Sor-szám

Tárgy

Beszerzés fajtája

Nettó becsült érték (Ft)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja

1.

Egészségház kialakítás/orvosi rendelő felújítás

építési beruházás

33 927 ezer

pályázat elbírálását követően azonnal

2.

Mesevár Óvoda és Nyírő Csaba Községi Sportcsarnok energetika korszerűsítés

építési beruházás

99 200 ezer

pályázat elbírálását követően azonnal

 

 k.m.f.

Pergel István sk.
polgármester
Balázs Márta sk.
jegyző


A kiadmány hiteléül:
Pilismarót, 2018. január 31.


Szélessáv-kereső

Weboldal fejlesztője és üzemeltetője a Szélessáv Közhasznú Alapítvány / www.szelessavalapitvany.hu