Pilismarót település / A településről / Díszpolgáraink /


2017. január 12. csütörtök

Dr_Hunyadi.JPGTelepülésünk 3. díszpolgára doktor úr lett. A díszpolgári cím adományozásáról Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 96/2016. (IX.07.) önkormányzati határozatával döntött.

1939. november 12-én született Pilismaróton, erdész család második fiú gyermekeként.  Általános iskolai tanulmányait Pilismaróton kezdte meg, majd a család költözése miatt az iskolát Püspökszilágyon folytatta. Vácott járt középiskolába, majd 1964-ben szerezett általános orvosi diplomát a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. Diplomaszerzés után rögtön féléves kötelező katonai szolgálatot teljesített. 1965 áprilisától, leszerelése után a Balassagyarmati Járási Tanács kinevezte Érsekvadkert II. számú körzeti orvosává, és csatolt községként megkapta Patak község ellátását is.


2010. január 29. péntek

apakep.jpg

Pilismarót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 78/2006. (VI. 26.) Ökt határozatával  a Pilismaróti Református Lelkészi Hivatal kezdeményezésére néhai Zsoldos Gábor  református lelkipásztornak, a Tatai Református Egyházmegye volt esperesének, a Pilismaróton 1977-től 2005-ig tartó szolgálata, Pilismarót egészéért kifejtett munkája elismeréséül „Pilismarót Község Díszpolgára” kitüntető címet adományozta.


2010. január 29. péntek

beer_miklos_sm.jpg

Pilismarót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 82/2009. (IX. 28.) ÖKt határozatával Dr. Beer Mikós püspök úr részére több évtizedes pilismaróti plébánosi tevékenysége során végzett közösségépítő munkájáért, a település fejlődése érdekében kifejtett tevékenységéért "PIilismarót Község Díszpolgára" címet adományozta.


Pilismarót új díszpolgára 2009-12-28 10:41:00


Szélessáv-kereső

Weboldal fejlesztője és üzemeltetője a Szélessáv Közhasznú Alapítvány / www.szelessavalapitvany.hu