Pilismarót település / Aktuális / Friss híreink /


2016. szeptember 14. szerda

ENKSZ-Fogaz-logo.jpgTájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2016 októberétől a TIGÁZ ügyfelei a FŐGÁZ-hoz kerülnek. A 2016. október 1-jétől igénybevett gázszolgáltatással összefüggésben, az erre az időpontra meghatározott mérőállástól kezdődően ügyeiket, panaszaikat a FŐGÁZ-nál tudják intézni. Műszaki beavatkozásra (mérők cseréje) sincs szükség, így a gázellátás zavartalan és biztonságos lesz. A leolvasás időpontja, és a számla fizetési módja változatlan marad. Ha egy fogyasztónál a TIGÁZ kikapcsolta a szolgáltatást tartozás miatt, annak visszaállítását kérhetik a FŐGÁZ-tól, ha a TIGÁZ-nál rendezték a hátralékot, és ezt a kapott dokumentummal igazolják a FŐGÁZ felé. 


A fogyasztók a TIGÁZ-tól végszámlát kapnak szeptember 30-ai mérőállás szerint. A FŐGÁZ a számlázást a  TIGÁZ-tól kapott adatok alapján, a TIGÁZ végszámlájában szereplő záró mérőállástól kezdi meg. Az első FŐGÁZ számlát legkorábban 2016. novemberében fogják kézhez kapni.

Ha 2016. december közepéig nem kapnák meg az első FŐGÁZ számlát, kérjük jelezzék az ügyfélszolgálatnak, hogy haladéktalanul pótolhassák.

Ha tartósan szünetel a fogyasztás, akkor azt a FŐGÁZ honlapján letölthető nyomtatvány kitöltésével jelezzék az ügyfélszolgálatnak. Ebben az esetben csak évente egyszer, az elosztói leolvasást követően kapnak számlát, amíg a nyilatkozatot Önök vissza nem vonják, vagy az elosztó a mérési eredmény alapján fogyasztást nem tapasztal.

Gázszivárgás esetén az illetékes földgázelosztó telefonszámát kell hívni, amely változatlanul megtalálható a havi számlák első oldalán.

TÁJÉKOZTATÓ A FŐGÁZ ZRT.-NÉL ALKALMAZOTT SZÁMLÁZÁSI RENDSZERRŐL

A FŐGÁZ Zrt. 20 m3/h alatti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználóinál részszámlázásos rendszert alkalmaz.

Éves részszámlázás

Részszámlázás esetén a gázmérő leolvasása évente egyszer történik. Az elszámoló számla kibocsátására a leolvasás hónapjában, a tényleges fogyasztásnak megfelelően kerül sor, a leolvasások közötti hónapokban részszámlát állítunk ki. Sikertelen leolvasás esetén becsült mérőállás alapján bocsátunk ki elszámoló számlát, illetve a hatályos törvényi szabályozás alapján a területileg illetékes földgáz elosztó 60 napon belül ismételt leolvasást kezdeményez az adott felhasználási helyen.

A részszámlázásos rendszerben is minden hónapban (a „Negyedéves számlázás” bekezdésben leírt eset kivételével) küldünk számlát. A számlán minden esetben feltüntetjük, hogy részszámla vagy elszámoló számla került -e kibocsátásra.

A részszámlázásos számlázási módot választó felhasználók részére kibocsátott részszámlák esetében a tárgyhavi alapdíj és az előző évi fogyasztás alapján egyenlő arányban elosztott havi fogyasztásnak megfelelő gázmennyiség kerül elszámolásra az üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően, 1,0000 értékű korrekciós tényezővel és az előző két naptári év napi értékeiből számított átlag fűtőértékkel számolva. A részszámlán elszámolt gázmennyiség értékei ebben az esetben egy éven belül azonosak, amelyeket az előző évi fogyasztási adatokból határozunk meg. A havi részszámla érték az előző évi tényleges fogyasztás–20 éves átlaghőmérséklet adatokkal korrigált mennyiségének –1/12-ed része.

Az elszámoló számlán megjelenik az előző és az aktuális mérőállás, ami az előző leolvasás óta eltelt teljes időszak fogyasztását tükrözi. Az elszámoló számlában az adott időszakra vonatkozó átlag korrekciós tényezővel és az átlag fűtőértékkel korrigált felhasznált hőmennyiséget számoljuk el. Az elszámoló számla értéke az adott év tényleges fogyasztásának ellenértékét tartalmazza, ebből kerülnek levonásra a részszámlák értékei.

A részszámlázásos rendszer előnye, hogy jól megállapított részszámla mennyiségek esetén, éven belül kiegyenlítetté tehetők a számlák fizetendő értékei, és az Ön számára jobban tervezhetővé válnak a gázszolgáltatással kapcsolatos kiadások.

Negyedéves számlázás

Amennyiben a megállapított és megajánlott részszámla mennyiségi értéke nem éri el a havi 10 m3-t, a FŐGÁZ Zrt. háromhavonta bocsát ki részszámlát, amelyben a három hónapra eső földgázmennyiséget és alapdíjat számlázza ki.

Havi mérőállásközlésen, diktáláson alapuló számlázás

Ha Ön nem fogadja el az éves részszámlázást, lehetősége van arra, hogy a tényleges havi fogyasztásnak megfelelő gázdíjat fizessen. A területileg illetékes földgázelosztó ebben az esetben is csak évente egyszer végzi el a gázmérő leolvasását. Amennyiben a közbenső hónapokban, a meghatározott diktálási időszakban Ön telefonon vagy online ügyfélszolgálatunkon közli a mérőállást, akkor minden hónapban a tényleges fogyasztáson alapuló számlát fogja megkapni.

A gázmérő éves leolvasásának hónapjában nem szükséges mérőállást diktálnia. Kérjük azonban, hogy mindenképpen tegye lehetővé az elosztó társaság számára a mérő leolvasását. Sikertelen leolvasás esetén az éves elszámoló számlát az elosztó által becsült mérőállás alapján készítjük el, amit a 60 napon belül elvégzett ismételt leolvasás során rögzített mérőállás figyelembevételével módosítunk.

Számlázás szüneteltetése

Amennyiben a felhasználási helyen nincs fogyasztás, lehetőség van a számlázás átmeneti szüneteltetésére. Ebben az esetben évente egy elszámoló számlát készítünk az éves leolvasást követően, ami tartalmazza az éves alapdíjat és az esetlegesen elfogyasztott földgáz díját.

A számlázás szüneteltetését ügyfélszolgálatunkon kérheti. Amennyiben az éves elszámolás során a fogyasztás ténye megállapítható, akkor az éves részszámlázás automatikusan újraindul.

TÁJÉKOZTATÓ A MÉRŐÁLLÁS HAVI DIKTÁLÁSÁRÓL

Ha Ön az egyetemes szolgáltatási szerződéskötéskor vagy később jelezte, hogy minden hónapban a tényleges felhasználásnak megfelelő gázdíjat kíván fizetni, akkor vállalnia kell mérőállásának bediktálását havonként, a számlán szereplő időszakban.

A földgázelosztó társaság évente egyszer biztosítja az Ön gázmérője leolvasását. Sikertelen leolvasás esetén a hatályos törvényi szabályozás szerint 60 napon belül ismételt leolvasást kezdeményez.

A gázmérő állás fogadását a mérőleolvasások közötti hónapokban a következő elérhetőségeken biztosítjuk:

 • Online ügyfélszolgálat 0-24 órában: http://ugyfelszolgalat.fogaz.hu www.fogaz.hu
 • Vezetékes hálózatról hívható zöldszám: 06 80) 40-55-40
 • Mobil hálózatról hívható szám: (06 1) 237-7777

Ön minden hónapban a közölt mérőállás alapján kap számlát, ha a számlán megjelölt időszakban diktált. Ha nem közölte mérőállását a számlán megjelölt időszakban, a FŐGÁZ Zrt. a vonatkozó jogszabály szerint jogosult a fogyasztott mennyiséget becsléssel megállapítani, és a becsült részmennyiséget tartalmazó részszámlát kibocsátani. Ha a becslést követően valós mérőállás áll rendelkezésre, a FŐGÁZ Zrt. a ténylegesen fogyasztott mennyiséget a két ismert mérőállás közötti időszakra –az üzletszabályzatban meghatározott módon –a becslés alapján kibocsátott (rész) számlák figyelembevételével számolja el.

Ha három egymást követő hónapban nem közli a mérőállást, a FŐGÁZ Zrt. az üzletszabályzat szerinti éves részszámlázásra állíthatja át a felhasználási helyet. Ebben az esetben a felhasználó által közölt, valós havi fogyasztás alapján történő számlázásra csak a felhasználó ismételt nyilatkozata alapján van mód.

Kérjük, hogy a gázmérőn lévő egész m3 értéket közölje (becslés és kerekítés nem alkalmazható), a gázmérőn szereplő litereket nem kell bediktálni.

A mérőállás telefonos közléséhez kérjük, hogy minden esetben készítse elő az alábbiakat:

 • 10 jegyű felhasználó azonosító számot (a gázszámla első oldalán, a jobb oldalon lévő bekeretezett részben található)
 • a gázmérő(k) gyártási számát (a számla harmadik oldalán található),
 • a gázmérőről leolvasott mérőállást.

Automatán történő mérőállásközlés lépései:

 1. A 10 jegyű felhasználó azonosító szám megadása, majd a # megnyomása. A rendszer visszaolvassa az azonosító számot. Ha a szám helyes, akkor az 1-es gombbal kell jóváhagyni, ha téves, akkor a 2-es gomb megnyomásával lehet javítani.
 2. A gázmérő gyári szám utolsó négy számjegyének megadása, majd a # megnyomása. Ha a szám helyes, akkor az 1-es gombbal kell jóváhagyni, ha téves, akkor a 2-es gomb megnyomásával lehet javítani.
 3. A gázmérőn leolvasott egész köbméter érték megadása, majd a # megnyomása. Ha a szám helyes, akkor az 1-es gombbal kell jóváhagyni, ha téves, akkor a 2-es gomb megnyomásával lehet javítani.
 4. A rendszer rögzíti a mérőállást, és visszaigazolja azt.
 5. Ha több gázmérővel rendelkezik, akkor az 1 -es gomb megnyomásával a rögzítési folyamat újra elindul.

Hasznos tanácsok a mérőállás automatán keresztül történő közléséhez:

 • Figyelmesen hallgassa meg az automata mérőállás fogadó instrukcióit, és kövesse az utasításokat!
 • Hallgassa végig az automata mérőállás közlő szövegét, csak ezt követően üsse be felhasználó azonosító számát, ellenkező esetben a kapcsolat megszakadhat!
 • Az adatokat az automata rendszer bemondásra nem, csak a telefonkészülék nyomógombjainak beütésével tudja elfogadni. (A rendszer nem alkalmas hangfelismerésre.)
 • A rendszer által visszamondott adatokat az 1-es gombbal meg kell erősíteni, vagy eltérés esetén a 2-es gomb megadásával van lehetőség a módosításra.
 • Több gázmérő esetén minden mérőállás rögzítése végén, az 1-es gomb megnyomásával van lehetősége a következő mérőállást rögzíteni

További információk, leggyakoribb kérdések elérhetők a FŐGÁZ honlapján: http://szolgaltatovaltas.fogaz.hu/tigaz

 További hírek:

Elhunyt Dr. Hunyadi Mátyás 2019-01-16 18:31:00
Elmarad a falusi disznóvágás 2019-01-15 18:41:00
Meghívó a Magyar kultúra napjára 2019-01-04 16:26:00
Meghívó Dr. Beer Miklós könyvbemutatójára 2019-01-04 16:19:00
Határozat kivonat vadászterület földtulajdonosi közösségének gyűléséről 2018-12-07 17:26:00
Tájékoztatás Településképi Arculati Kézikönyv módosításáról -2018 december- 2018-12-05 19:25:00
„HÉTKÖNAPOK EURÓPÁJA” című vetélkedő felhívása 2018-11-20 07:47:00
Meghosszabbították a Bursa Hungarica 2019 beadási határidejét 2018-11-08 20:08:00
Hirdetmény a Pilisi Parkerdő Zrt. földtulajdonosi gyűléséről 2018-11-06 08:23:00
Bursa Hungarica 2019 2018-10-15 17:07:00
Nyilvános Pályázati Felhívás 018. hrsz ingatlan értékesítésére 2018-10-06 08:51:00
Pilisi Parkerdő Zrt. erdőgazdálkodási tevékenységének ismertetése 2018-10-05 08:56:00
Zöld Bicske - Lomtalanítási tájékoztató 2018-10-04 20:34:00
Pilátes torna a Bozókyban 2018-09-26 19:42:00
Óvodáztatási- és iskoláztatási támogatás 2018-09-15 13:51:00
Tájékoztató lótartók részére 2018-09-12 09:39:00
Téli rezsicsökkentés hirdetmény 2018-08-31 16:36:00
Egyenlő Bánásmód Hatóság szeptemberi ügyfélfogadása 2018-08-31 16:30:00
Változik a könyvtár nyitvatartási ideje 2018-08-31 16:13:00
Helyreállt a gázszolgáltatás 2018-08-29 20:15:00
Megjelent a Pilismaróti Hírek 2018. évi 2. száma 2018-08-08 09:33:00
EFOP 1.1.2-16 „NŐ az esély” Képzés és Foglalkoztatás programmal kapcsolatos információk 2018-08-07 17:00:00
Gázszünet lesz augusztus 29-én 2018-08-05 16:27:00
Dobozy Mihály Művelődési Ház nyitva tartása 2018-07-25 18:06:00
Legyél hős! 2018-07-19 10:23:00
Útlezárás Basaharcon 2018-06-22 07:12:00
Drogellenes világnap hírlevél 2018-06-18 12:08:00
Bűnmegelőzési hírlevél 2018 június 2018-06-18 12:03:00
MENETREND PILISMARÓT - ZEBEGÉNY RÉVÁTKELÉS 2018.06.02 –09.30-ig SZOMBAT - VASÁRNAP 2018-06-07 18:17:00
Cserbenhagyás miatt tanukat keres a rendőrség 2018-06-07 18:02:00
Dohányzásmentes világnap – 2018. május 31. 2018-05-31 09:07:00
Virágos porták versenye 2018 2018-05-26 12:56:00
Rajzverseny 2018 2018-05-26 12:48:00
„Dunai Horgász Tábor” Gyermekhorgászok részére 2018-05-23 20:26:00
HULLADÉKNAPTÁR 2018. (érvényes április 30-ig) 2018-04-11 19:24:00
Megjelent a pilismaróti hírek 2018. évi 1. száma 2018-03-30 18:29:00
Külképviseleti ügyelet 2018-03-29 14:07:00
Mesterecset rajzpályázat 2018-03-23 18:44:00
Lakossági felhívás az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére 2018-02-28 18:47:00
Tájékoztatás behívóleveles mammográfiai szűrővizsgálatról 2018-02-16 09:16:00
Erdőgazdálkodási munkák 2018-01-23 08:47:00
A Pilismaróti Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet szociális és igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére. 2018-01-22 00:00:00
A Pilismaróti Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet műszaki ügyintéző munkakör betöltésére 2018-01-22 00:00:00
Dobozy Mihály Művelődési Ház állandó programjai 2018-01-13 11:08:00
Változik a Heckenast Gusztáv Községi Könyvtár nyitvatartása 2018-01-02 20:13:00
Megjelent a pilismaróti hírek 2017. évi 4. száma 2017-12-21 20:01:00
Hirdetmény a Bursa Hungarica 2018 nyertes pályázatairól 2017-12-21 16:53:00
Advent tűzveszélyei 2017-12-12 17:01:00
Sportfejlesztési pályázat 2017/2018 2017-12-07 09:05:00
Változik a volánbusz menetrendje 2017. december 10-től 2017-12-05 16:18:00
Egyenlő Bánásmód hatóság decemberi ügyfélfogadása 2017-12-02 08:44:00
Felhívás! 2017-11-30 19:33:00
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója - Vadbalesetek elkerülése 2017-11-23 14:11:00
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság ajánlása - A gyalogos és kerékpáros balesetek megelőzhetők! 2017-11-21 09:18:00
Ne gyújts rá! Világnap november 16. 2017-11-17 13:34:00
Biztonságos közlekedés ködös időben 2017-11-08 18:37:00
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság felhívása: Óvd a gyalogost! 2017-11-06 18:00:00
Egyenlő Bánásmód hatóság novemberi ügyfélfogadása 2017-11-02 15:08:00
Baba-mama klub indul 2017-10-30 18:54:00
Társasházak tűzmegelőzési tanácsai 2017-10-26 17:50:00
Tájékoztatás a VOLÁNBUSZ Zrt. által üzemeltett járatok metrópótlás alatti közlekedési rendjéről és a javasolt alternatív eljutási, illetve átszállási lehetőségekről 2017-10-26 10:26:00
Tagfelvételt hirdet a Zöld Kendő Énekkar 2017-10-24 16:51:00
Lakossági tájékoztató - Önálló honlapja lett a sürgősséginek 2017-10-20 08:12:00
Megjelent a pilismaróti hírek 2017. évi 3. száma 2017-10-20 08:01:00
HÉSZ társadalmi egyeztetésre 2017-10-12 18:14:00
A Dunakanyarba érkezett a vándorkiállítás 2017-10-11 18:43:00
Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre 2017-10-11 18:15:00
Lelki egészség világnapja október 10. 2017-10-09 17:41:00
Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójának kiírása 2017-10-04 16:29:00
Javaslat a pilismaróti értéktárba történő felvételhez 2017-10-02 18:47:00
Egyenlő Bánásmód hatóság októberi ügyfélfogadása 2017-09-28 09:42:00
TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért - /helyszínek és időpontok/ 2017-09-12 18:17:00
Lakossági tűzmegelőzés 2017-09-28 08:00:00
Meghívó településképi lakossági fórumra 2017-09-04 21:18:00
Egyenlő Bánásmód hatóság szeptemberi ügyfélfogadása 2017-09-01 18:36:00
Teszedd felhívás 2017-09-01 18:28:00
Megjelent a pilismaróti hírek 2017. évi 2. száma 2017-08-11 15:45:00
Katasztrófavédelmi tájékoztató 2017-08-02 14:23:00
Fokozott vadveszély az utakon - Rendőrségi tájékoztató 2017-07-13 21:35:00
Lakossági tájékoztató a kullancsokról 2017-07-02 11:03:00
Egyenlő Bánásmód hatóság júliusi ügyfélfogadása 2017-06-28 16:45:00
Tájékoztató szövetkezeti hitelintézetek lakossági szolgáltatásairól 2017-06-02 11:13:00
Dohányzásmentes Világnap – 2017. május 31. 2017-06-02 09:19:00
Nyári bűnmegelőzési hírlevél 2017-05-30 20:31:00
Egyenlő Bánásmód hatóság júniusi ügyfélfogadása 2017-05-30 19:19:00
Nyilvános Pályázati Felhívás 2017-05-29 10:56:00
Elektronikai hulladékgyűjtést szervez az önkormányzat 2017-05-19 09:57:00
Kézhigiénés világnap 2017 2017-05-09 11:56:00
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi Helyi Rendelet (THR) - lakossági tájékoztató - 2017-04-28 09:23:00
Egyenlő Bánásmód hatóság májusi ügyfélfogadása 2017-04-27 17:44:00
Meghívó településképi lakossági fórumra 2017-04-27 17:33:00
Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2017. (IV.25.) önkormányzati határozata 2017-04-27 17:18:00
Állást kínál a HOFSTÄDTER Műanyag Nyílászáró Gyártó Kft. 2017-04-24 08:43:00
Véget ért az országos tűzgyújtási tilalom 2017-04-20 10:42:00
FOTÓVETÍTÉSSEL EGYBEKÖTÖTT ÖSSZMŰVÉSZETI LÁTVÁNYKONCERT lesz a református templomban 2017-04-13 18:22:00
Megjelent a pilismaróti hírek 2017. évi 1. száma 2017-04-13 07:15:00
Hivatásos gondnoki képzés indul Tatabányán 2017-04-12 11:21:00
Segítsünk! A Bozóky Mihály Általános iskola felhívása 2017-04-11 20:43:00
Amit a méhnyakszűrésről tudni érdemes 2017-04-11 09:27:00
Egészség világnapja 2017 2017-04-10 18:38:00
Egyenlő Bánásmód Hatóság áprilisi ügyfélfogadása 2017-03-28 15:17:00
A víz világnapja - március 22. 2017-03-22 18:16:00
Hirdetmény a a 2017/2018. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről 2017-03-20 13:18:00
Az év praxisa a Kárpát-medencében 2017-03-13 19:29:00
Tolvajokat keres a rendőrség 2017-03-10 10:17:00
Egyenlő Bánásmód hatóság márciusi ügyfélfogadása 2017-03-09 19:16:00
Egyenlő Bánásmód Hatóság februári ügyfélfogadása 2017-02-03 19:16:00
Kiskapu lezárás 2017-03-07 19:11:00
Március 3. - Veleszületett Fejlődési Rendellenességek Világnapja 2017-03-03 17:57:00
Intézményvezetőt keresnek a Bozóky Mihály általános iskolába 2017-03-02 21:34:00
Matematika-bármely szakos tanárt keresnek a Bozóky Mihály Általános Iskolába 2017-03-02 21:15:00
Felvételt hirdet az atlantis-visegrád club kft. 2017-03-01 18:17:00
A pilismaróti Mesevár Óvoda Óvodavezetőt keres 2017-03-03 00:00:00
Kutyatulajdonosok Figyelem! 2017-02-27 14:51:00
"Fiatalok Az Európai Erdőkben 2017" - tanulmányi verseny 2017-02-24 18:06:00
Elindult az Északdunántúli Vízmű Zrt. online ügyfélkapcsolata 2017-02-20 08:36:00
Áramszünet lesz 2017. március 20-án 2017-02-18 11:54:00
"A víz kincs a környezet érték" - rajzpályázat 2017-02-18 10:49:00
KEM klíma felső tagozatos rajzpályázati felhívás 2017 2017-02-10 14:42:00
KEM klíma alsó tagozatos általános iskolai rajzpályázati felhívás 2017 2017-02-10 14:33:00
KEM klíma óvodai rajzpályázati felhívás 2017 2017-02-10 14:17:00
Pilismarót Község Önkormányzatának 2017. évi munka- és ülésterve 2017-02-06 18:32:00
Nyilvános pályázati felhívás ingatlan bérbeadására 2017-02-02 09:18:00
Változások az áldozatsegítésben - Rendőrségi hírlevél 2017-01-30 16:55:00
Hulladéknaptár 2017 2017-01-26 11:43:00
Alapfokú növényvédelmi tanfolyam indul 2017-01-17 13:13:00
A csúszós utak veszélyeire hívja fel a figyelmet a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság. 2017-01-10 20:04:00
Felszólítás síkosság mentesítésre! 2017-01-06 13:56:00
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsai a közlekedőknek 2017-01-04 20:05:00
Kéményseprés ütemterv 2017 2017-01-03 18:38:00
Megjelent a Kétcsillag, Pilismarót - Dömös Református egyházközösség hírlevele 2016-12-21 20:15:00
Megjelent a pilismaróti hírek 2016. évi 4. száma 2016-12-22 00:00:00
Köszönetnyílvánítás 2016-12-22 00:00:00
Hirdetmény a 2017-es Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat nyertes pályázatairól 2016-12-20 16:21:00
Csomagköszönő 2016-12-15 12:29:00
Elkülönített fenyőfa gyűjtés 2016-12-12 10:21:00
Biztonságban az ünnepek alatt is 2016-12-03 08:32:00
Autópálya kisokos 2016-11-18 13:24:00
Pályázati felhívás betlehemi jászol készítésére 2016-11-18 13:09:00
Európai antibiotikum nap 2016. november 18. 2016-11-16 20:03:00
November 21-től adják a térítésmentes influenza elleni védőoltást 2016-11-16 19:55:00
Ne gyújts rá! világnap 2016. november 17. 2016-11-16 19:20:00
Felkészülés a téli időjárásra - Rendőrségi hírlevél 2016-11-16 19:04:00
Lakossági tájékoztató a 2016/2017-es influenza elleni védőoltásairól 2016-11-11 21:11:00
A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről 2016-11-05 07:42:00
Dr. Beer Miklós megyéspüspök 2016. június 19-i aranymiséje képekben /vác/ 2016-11-01 09:32:00
Bozóky Mihály emlékmű avatás - Kicsind 2016. Október 2. /képgaléria/ 2016-11-01 09:15:00
Házi kedvencek az autóban - rendőrségi felhívás 2016-10-24 19:21:00
Megjelent a pilismaróti hírek 2016. évi 3. száma 2016-10-20 20:42:00
Közlekedési tanácsok az őszi időszakra - Rendőrségi hírlevél 2016-10-11 15:36:00
Bursa Hungarica 2017 pályázati tájékoztató „A” és „B” típusú pályázat 2016-10-06 19:16:00
Egészségügyi rendlet - tervezet társadalmi egyeztetésre 2016-10-06 16:46:00
Október elseje a mellrák elleni küzdelem világnapja 2016-09-29 19:16:00
Szeptember 25. Szívünk Napja - a Szív Világnapja 2016-09-25 12:27:00
Ne váljon telefonos csalók áldozatává! - Rendőrségi hírlevél 2016-09-22 16:45:00
Vigyázat, szarvas veszély! - Rendőrségi hírlevél 2016-09-16 20:18:00
2016 október 1-től a FŐGÁZ veszi át a TIGÁZ felhasználóinak ellátását 2016-09-14 18:32:00
Esztergom Járási Hivatal Foglalkozatási Osztály 2016. II. félévben induló támogatott képzései 2016-09-08 21:28:00
Tánctanfolyam kezdő gyermekek részére 2016-09-08 21:03:00
Kéményseprő - ipari szolgáltatás 2016-09-01 13:07:00
HELYSZÍNEN HAGYOTT SZELEKTÍV HULLADÉK 2016-08-31 19:25:00
A magyar állatorvosi kamara tájékozatót adott ki kutyatulajdonosok részére 2016-08-22 19:48:00
Megjelent a pilismaróti hírek 2016. évi 2. száma 2016-08-04 21:21:00
Nyári közlekedési vészhelyzetek - Rendőrségi hírlevél 2016-07-25 22:13:00
Vigyázat Csaló! Ál-vízműves bukkant fel Tatabányán! 2016-07-25 22:00:00
Ne maradjon érték az autóban - Rendőrségi hírlevél 2016-07-25 15:04:00
Nyári Igazgatási Szünet a Pilismaróti Polgármesteri Hivatalban 2016-07-25 14:48:00
Bikesafe program 2016-07-04 13:51:00
Előzzük meg a zseblopásokat! 2016-06-29 18:17:00
Rendőrségi hírlevél - Jótanácsok a gépjárműfeltörés megelőzésére 2016-06-21 17:59:00
„Zsebsün Gyermeknapra” 2016-06-16 21:00:00
Új helyre költözik a központi orvosi ügyelet 2016-06-08 18:23:00
Megjelent a DMRV Zrt. Mobil applikációja 2016-06-08 18:12:00
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza csoportokat indít 2016-06-07 07:37:00
Nyílt pályázati hirdetmény a Basaharci szociális otthon volt kiszolgáló épületének hasznosítására 2016-06-06 21:31:00
Nyílt pályázati hirdetmény a Basaharci szociális otthon ingatlanának hasznosítására 2016-06-06 21:25:00
Nyílt pályázati hirdetmény a Kisiskola ingatlanának hasznosítására 2016-06-03 15:22:00
Dohányzásmentes Világnap – 2016. május 31. 2016-05-30 18:43:00
Hasznos tanácsok motorkerékpárosoknak 2016-05-26 09:11:00
Fogadják meg jó tanácsainkat! /Rendőrségi felhívás/ 2016-05-24 17:09:00
Huszártalálkozó lesz Június 3-án 2016-05-24 13:04:00
Emlékezzünk Együtt Trianonra! 2016-05-24 12:17:00
Felhívás! Tilos az avarégetés 2016 augusztus 30-ig! 2016-05-06 12:36:00
Felhívás! 2016-05-06 10:07:00
Egy újabb élmény az irodalmi színpados gyerekeinknek 2016-05-06 09:49:00
Tájékoztató a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Mentálhigiénés központról 2016-05-02 16:08:00
Csillagász Klub előadás és csillagnézés a Heckenast Gusztáv Községi Könyvtárban 2016-04-27 21:33:00
Európai Védőoltási Hét 2016.: Zárjuk be az immunizációs rést! 2016-04-27 21:06:00
2016. május 1-től változik a kormányablak ügyfélfogadási ideje 2016-04-25 18:27:00
Ne válj áldozattá! 2016-04-19 16:50:00
Ifjúsági horgászversenyen vettek részt a Kék Öböl horgászegyesület tagjai Kecskéden 2016-04-18 18:29:00
Egészség Világnap - 2016. április 7. - 2016-04-04 16:05:00
A szelektív hulladék szállításának időpontjai 2016 második negyedévtől 2016-04-03 09:19:00
Felhívás nyilvános pályázatra 2016-03-30 17:58:00
Hirdetmény - Óvodás korú gyerekek jelentkezése 2016/2017 tanévre 2016-03-30 17:46:00
A november 18-ai pilismaróti grassroots tornáról tudósított az RTVE 2016-01-14 11:04:00
6. Dobozy Kupa - Nyírő Csaba emléknap 2016-02-29 11:01:00
Megjelent a pilismaróti hírek 2016. évi 1. száma! 2016-03-26 19:02:00
A katasztrófavédelem lakossági felhívása a kéménytüzekről 2016-03-25 14:19:00
Magyar kémény kft. - lakossági tájékoztató 2016-03-24 12:56:00
Segíts te is feldíszíteni Pilismarót tojásfáját 2016-03-16 11:59:00
5000 éves rézkori temetőt tártak fel Pilismaróton 2016-03-08 13:51:00
Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról a 2016/2017-es tanévre 2016-03-07 17:59:00
A KEM felhívása az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre! 2016-03-03 19:12:00
Rákellenes világnap: február 4. 2016-02-02 19:17:00
2016. évi ülés- és munkaterv 2016-01-28 18:02:00
X. EURÓPAI MÉHNYAKRÁK MEGELŐZÉSI HÉT 2016. JANUÁR 23-30. 2016-01-25 18:02:00
Tigáz Zrt. - Áralkalmazási feltételek 2016.01.01-től 2016-01-04 17:14:00
Hirdetmény - Bursa hungarica Felsőoktatási önkormányzati Ösztöndíjpályázat nyertes pályázatai 2015-12-17 12:46:00
A letűnt paraszti világ nyomában, Pilismaróton 2015-12-14 19:46:00
Értesítés szelektív hulladékgyűjtő szigetek áthelyezéséről 2015-11-26 20:24:00
Lakossági tájékoztató a kullancsok által terjesztett beteségekről 2015-11-23 16:26:00
Házhoz megyünk! 2015-10-21 17:58:00
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2015-10-05 00:10:00
A Család- és Ifjúságügyért felelős államtitkárság tájékoztatója - A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez szükséges dokumentumok benyújtásáról a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében 2015-09-07 19:37:00
A Család- és Ifjúságügyért felelős államtitkárság tájékoztatója - Tankönyvtámogatás normatív kedvezményének igénybevételéhez 2015-09-07 19:28:00
Gyakoriak a gázvezeték átvágások 2015-07-08 20:52:00
Munkalehetőség megváltozott munkaképességű személyek számára 2015-05-05 10:29:00
Közös erővel a drogok ellen 2014-10-29 13:20:00
Köszönetnyilvánítás 2014-10-15 08:46:00
Avar és kerti hulladékok égetéséről szóló rendelet-tervezet társadalmi egyeztetése 2013-11-29 08:48:00


Szélessáv-kereső

Weboldal fejlesztője és üzemeltetője a Szélessáv Közhasznú Alapítvány / www.szelessavalapitvany.hu