Pilismarót település / Aktuális / Közlemények /


2016. április 3. vasárnap

2016. második negyedévétől a szelektív hulladék elszállítási napok a következők:

műanyag, papír: április 1., május 6., június 3., július 1., augusztus 5., szeptember 2., október 7., november 4., december 2. (műanyag bármilyen áttetsző zsákban, papír kötegelve)
zöldhulladék:

október 19., november 15. (előre megvásárolt, cégfeliratos, zöldhulladékos zsákban)

lomtalanítás: évente egyszer, maximum 3 m3 hulladék szállíttatható el. Időpontot az ügyfélszolgálatunkon kérhet, lehetőleg e-mailben.

2015. március 18. szerda

Tisztelt pilismaróti lakosok!

Értesítjük önöket, hogy a házhoz menő szelektív hulladék gyűjtési időpontok júniustól változtatásra kerülnek! Kérjük figyeljék a Zöld Bicske által a számla mellékleteként kiküldött hulladéknaptárban szereplő időpontokat.


2015. január 27. kedd

Tájékoztató a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről

2015. február 6-tól bevezetjük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, melynek keretében fajtán-ként havonta egyszer az ingatlanok elől szállítjuk el a hasznosítható csomagolási hulladékokat.

A hónap első péntekén kötegelve vagy dobozban kihelyezhetők az papírhulladékok.

Első gyűjtési nap: 2015. 02. 06.

  • kartondobozok (lapítva),
  • színes vagy fekete-fehér újság, folyóirat,
  • katalógus, prospektus,
  • füzet, könyv,
  • írógéppapír, papírzacskó.

(Eső esetén megengedett, hogy a papírhulladékot műanyag bevásárlótáskában helyezzék ki.)


2015. január 15. csütörtök

A magánfőzésre vonatkozóan 2015. január 1. napjától jelentősen megváltoztak a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi. CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) rendelkezései.


2014. november 20. csütörtök

2014. január 1-től a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - NAK - végzi a mezőgazdasági őstermelői igazolványok kiadását, érvényesítését, cseréjét.


2014. október 12. vasárnap

Pilismarót Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásáról az alábbi határozatokat hozta:

18/2014. (X. 12.) HVB határozat a polgármesterválasztás eredményéről
19/2014. (X. 12.) HVB határozat a képviselőválasztás eredményéről
A szavazókörök jegyzőkönyvei


2014. szeptember 26. péntek

2014. április 8. kedd

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó
munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a helyben szokásos módon közzéteszem az önkormányzat illetékességi körében reprezentatív szakszervezetek névsorát :

  1. Pedagógusok Szakszervezete Pilismarót Települési Szervezete

Pilismarót, 2014. április 8.

                                                                                                                           Balázs Márta sk.
                                                                                                                            
    jegyző


2014. március 4. kedd

Pilismarót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2104. (II. 26.) ökt. határozatával megválasztotta a Pilismarót településen működő szavazatszámláló bizottság tagjait.

Balázs Márta
HVI vezető 


2014. február 19. szerda

Tilos a dohányzás.jpgAz Esztergomi Járási Népegészségügyi Intézet felhívja illetékességi területén működő intézmények, vállalkozások vezetőinek figyelmét, hogy a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013 (II.14.) Korm. sz. rendelet előírásai szerint 2014. március 1.-től a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, közterületeket, valamint a nemdohányzó intézményeket új formájú és tartalmú felirattal, ill. jelzéssel kell megjelölni, melyek az említett rendelet 7. sz. mellékletében szerepelnek.


2014. február 5. szerda

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. § (1), 78. §, 250. § (4) bekezdése által megállapított feladat-és hatáskörömben eljárva, a 2014. évi általános országgyűlési választások tekintetében meghoztam a 2/2014. (I.22.) HVI Vezetői  határozatot, amely a képviselő-testület tagjainak számát határozza meg.

Balázs Márta
HVI vezető


2014. január 29. szerda

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. § (1), 78. §, 250. § (4) bekezdése által megállapított feladat-és hatáskörömben eljárva, a 2014. évi általános országgyűlési választások tekintetében meghoztam az  1/2014. (I.22.) HVI Vezetői  határozatot, amely  a szavazókörök kialakításának felülvizsgálata kapcsán hozott, 857/203. (VII.25.) HVI Vezetői határozattal megállapított, Pilismarót közigazgatási területén elhelyezkedő 001, 002 számú szavazókörök szavazóhelyiségeinek címét módosítja.

Balázs Márta
HVI vezető


2013. július 31. szerda

Tájékoztatom a tisztelt állampolgárokat, hogy  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 857/2013 számú határozatomban kijelöltem a pilismaróti szavazóköröket.

Balázs Márta
a Helyi Választási Iroda Vezetője


2012. január 30. hétfő

Kérem a község lakóit, hogy a könnyebb tájékozódás, postai kézbesítés megkönnyítése érdekében lakóházaikon gondoskodjanak a házszámtáblák elhelyezéséről. Ugyanezen okból kérem a Duna-parti és basaharci állandó lakosokat és üdülőtulajdonosokat, hogy az ingatlanjaikon jól látható helyen tüntessék fel a helyrajzi számokat.

Balázs Márta jegyző


Hulladéknaptár 2017 2017-01-26 11:43:00
Kéményseprés ütemterv 2017 2017-01-03 18:38:00
Nyári baleset- és bűnmegelőzési hírlevél 2015-06-18 09:17:00
Közterület házszámozás rendelet társadalmi egyeztetésre 2014-11-20 19:43:00
Nemzetiségi szavazókör megállapítása 2014-07-28 16:38:00
Tájékoztató a termőföldek használatát érintő változásokról 2013-01-28 11:23:00
Változnak a földhasználati nyilvántartás szabályai 2013-01-23 08:05:00
Helyi Választási Bizottság hirdetménye 2010-10-05 13:33:00


Szélessáv-kereső

Weboldal fejlesztője és üzemeltetője a Szélessáv Közhasznú Alapítvány / www.szelessavalapitvany.hu