Pilismarót település / Aktuális / Pályázatok /


2018. május 10. csütörtök

2018. április 14. szombat

EUBefektalaplogo.pngKÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívás

Pilismarót Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be 2017.április 13-án az ASP rendszer országos csatlakozására vonatkozó pályázatra. A támogató szerv az önkormányzat pályázatát támogatásra alkalmasnak minősítette.


2018. február 16. péntek

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. április 25-i testületi ülésen beszámoltunk a folyamatban lévő pályázatokról. A beszámoló után eltelt időben a pályázataink a következőképpen alakultak:

PROJEKT CÍME: A 2016. februári-márciusi esőzések okozta károk helyreállítása -vis maior pályázat
PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: ebr42:306527/2016
ÖSSZKÖLTSÉG: 15.528.925 Ft
MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS: 13.975.000 Ft
SAJÁT FORRÁS: 1.553.925 Ft

 PROJEKT ÁLLÁSA:                      

A helyreállítási munkák befejeződtek, a megítélt támogatással a 2017. június 20-i határidőre elszámoltunk, az elszámolást az Államkincstár elfogadta.


 


2017. április 28. péntek

TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK

  PROJEKT CÍME:   Dobozi Emlékmű felújítása
  PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ:   KKETTKK/2015/P02/26/113
  ÖSSZKÖLTSÉG:   2.311.400 Ft Ft
  MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS:   1.809.500 Ft
  SAJÁT FORRÁS:   501.900 Ft
  PROJEKT ÁLLÁSA:    

 


2015. április 13. hétfő

2015. február 6. péntek

2014. április 11. péntek

cimer.JPGÚj Széchenyi Terv.jpgAz Új Széchenyi Terv keretein belül, napelemes rendszert épített ki Pilismarót Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal és a Nyírő Csaba Sportcsarnok tetőszerkezetére.


2013. november 3. vasárnap

új Széchenyi ter.jpgPilismarót részére 21.084.794 Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg az NFÜ és a KEOP irányító hatósága – a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft – a „Pilismarót Községi Önkormányzat Intézményeinek villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című, KEOP-4.10.0/A/12-2013-0239 jelű  pályázatára. A beruházás összköltsége 24.805.846 Ft, a támogatási intenzitás 85 %, a megvalósításhoz szükséges önerő 3.720.846 Ft.

A program célja az önkormányzati intézmények éves villamos energia fogyasztásának csökkentése, lehetőség szerint annak minél nagyobb mértékű kiváltása. Ennek érdekében 22 kW teljesítményű háztartási méretű kiserőműnek számító napelem rendszert telepítünk a Polgármesteri Hivatal és a Nyírő Csaba Községi Sportcsarnok tetejére. Önkormányzatunk a napokban kapta kézhez a támogató okiratot, folyik a szerződéskötés előkészítése.


2013. november 3. vasárnap

Magyaromegújúl.jpgÖnkormányzatunk fenti című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0087 jelű pályázatát a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága 61.376.376 Ft támogatásra érdemesnek ítélte. Az elfogadott elszámolható összköltség 72.207.501 Ft, a támogatás intenzitása 85 %, a megvalósításhoz 10.831.125 Ft saját forrást kell biztosítani. A projekt keretében a község közigazgatási területén lévő összesen 485 nátriumos és kompakt fénycsöves lámpatest cseréje történik magyar és olasz LED technológiás lámpatestekre. A beruházás fő célja a település közvilágítási (villamos energia és karbantartási) költségének csökkentése, illetve a világítási rendszer hosszú távú korszerűsítése. Jelenleg a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges előkészítő munka folyik. 


2013. július 23. kedd

Darányi Ignác terv.jpgÖnkormányzatunk az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatásokból 44.028.361 Ft támogatásban részesült a Polgármesteri Hivatal felújítására és termelői piac létesítésére. A támogatási összeg a Hivatal felújítás tervezési, lebonyolítási és kivitelezési nettó költségeinek 100 %-át, a termelői piac nettó kialakítási költségeinek 80 %-át fedezi. A megvalósítás befejezési határideje 2014. december 31. A felújítás ideje alatt a Polgármesteri Hivatal a Rákóczi u. 4. szám alatt, a volt Idősek Napközi Otthonában fog működni.


2013. április 5. péntek

Utak2012.jpgA Komárom-Esztergom Önkormányzat a közelmúltban a hazai támogatási előirányzatokból megvalósuló fejlesztések ellenőrzését végezte. Ez azért vált aktuálissá, mert a vonatkozó kormányrendeletek értelmében a támogatási szerződésekben eredetileg előírt 10 éves fenntartási kötelezettség 5 évre csökkent. Mindezek alapján azokat a projekteket ellenőrizték, ahol a fenntartási kötelezettségből legalább 5 év letelt.
Településünk esetében az ellenőrzés a CÉDE pályázati támogatással megvalósult Alkotás u, Árpád u, Köztársaság tér (Takarékszövetkezet és az Ady u. torkolat közötti szakasz), Petőfi Sándor u. felújítását, az Arany János u. kiépítését és a Deák Ferenc utcai ivóvíz nyomóvezeték kiépítését érintette.

 


2012. január 11. szerda

Cigány ház.jpgAz Amari Kris Cigány Szervezet kezdeményezésére  a Pilismaróti Cigány Kisebbségi Önkormányzat részt vett a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által a telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők integrációjának támogatására kiírt ROM-TP-09-A/B kódszámú pályázaton. A projekt megvalósítására létrehozott konzorciumhoz csatlakozott  konzorciumi tagként Pilismarót Község Önkormányzata is. A konzorciumban Önkormányzatunkat Dávid Éva, a Szociális bizottság elnöke képviselte.


2011. augusztus 1. hétfő

A felszíni és felszín alatti vizek további szennyeződésének megakadályozása és a környezetterhelés csökkentése érdekében, összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel, illetve a hulladéklerakással valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelettel, térségi szinten rekultiválni kell a környezetet és lakosságot is folyamatosan veszélyeztető régi, műszakilag nem megfelelő bezárt illetőleg felhagyott települési szilárdhulladék lerakókat.


2009. szeptember 30. szerda

A 2008/2009 tanév végén megkezdődött a Pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola bővítése, felújítása. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-dunántúli Operatív program által 248.873.912 Ft-tal támogatott, 336.497.989 Ft-os össz beruházási költségű fejlesztés eredményeképpen gazdaságosan működtethető, korszerű, a minőségi oktatás feltételeinek megfelelő, az IKT komplex eszközrendszerének fogadására előkészített intézmény jön létre.Lezárult az iskola felújításra vonatkozó pályázatunk 2011-12-02 11:44:00
Pilismarót-Zebegény révátkelés fejlesztése pályázati támogatással 2011-09-28 16:40:00
Mesevár Óvoda felújítása - tartaléklistára helyezve 2011-09-01 09:41:00
Pályázati támogatás iparművészeti alkotás elhelyezésére 2011-06-09 12:01:00
Nyílt nap a Bozókyban 2011-01-25 08:12:00
Megkezdődött az iskola műszaki átadási eljárása 2011-01-05 09:29:00
Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés; óvodai fejlesztő program szervezése esetén igényelhető támogatás 2010-11-06 12:38:00
Dunai árvíz okozta károk védekezési és helyreállítási költségei – vis maior támogatás 2010-10-28 15:45:00
Partfalomlás helyreállítása – vis maior támogatás 2010-10-28 15:00:00
Rendkívüli időjárási viszonyok okozta károk helyreállítása - vis maior támogatás 2010-10-28 14:26:00
Pilismarót-Zebegény révátkelés parkoló kialakítása 2010-10-28 13:17:00
Kötött felhasználású informatikai normatíva 2010-10-28 13:13:00
Informatikai Infrastruktúrafejlesztés a Bozóky Mihály Általános Iskolában TIOP-1.1.1-07/1-2008-1000 2010-10-28 13:11:00
A kompetenciaalapú oktatás elterjesztése a Pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskolában TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0225 2009-09-30 08:19:00


Szélessáv-kereső

Weboldal fejlesztője és üzemeltetője a Szélessáv Közhasznú Alapítvány / www.szelessavalapitvany.hu