Pilismarót település / Aktuális / Friss híreink /


2016. április 27. szerda

2016. október 24. hétfő

gyertya.pngKomárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsai:

Az elkövetkező napok a megemlékezésről szólnak, hiszen halottak napja és mindenszentek alkalmából ezrek látogatnak ki a megyei temetőkbe, hogy ott virággal és egy mécses meggyújtásával tisztelegjenek szeretett hozzátartozójuk emléke előtt.

Ezekben a meghitt pillanatokban is nagy hangsúlyt kell fektetni a biztonságra, a bűnmegelőzésre, elsősorban gondolva itt a személyes értékekre – kézitáska, pénztárca, mobiltelefon – de a lakóépületek, gépkocsik biztonságára is – nyitva hagyott ajtók, ablakok, autóban hagyott tárca, táska.


2016. október 24. hétfő

cic.pngA vezető ölébe ugró kutya, a pedálok alá bújó cica, baleset esetén előrelendülő nagy testű házi kedvenc – jelentős a közlekedésbiztonsági kockázat.

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsai, mire figyeljünk a házi kedvencek szállítása során. Hogyan szállítsuk a kutyákat? A kutya autóban történő szállítása előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy a kutya már hozzá szokott az utazáshoz. Az állatok izgatottá válhatnak az utazás során felmerülő a közlekedésben mindennapos zajoktól (sziréna, duda stb.), illetve egyes esetekben betegségre is hajlamosak, ezért érdemes az állatorvos véleményét egy hosszabb utazás előtt kikérni.


2016. október 20. csütörtök
pmhirek3.png

2016. október 21. péntek

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 2. pontjában bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről:


2016. október 20. csütörtök

Pilismarót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26 §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésben, 58/B. § (2) bekezdésben, 92. § (1)-(2) bekezdésben és 132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés  8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


2016. október 19. szerda

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


2016. október 17. hétfő
Ciposdoboz.png

2016. október 11. kedd

(Castra ad Herculem - késő római erőd )

06.jpg
A feltáró csapat

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészet Tanszéke, együttműködve az esztergomi Balassa Bálint Múzeummal 2016-ban régészeti feltárást kezdett el a pilismaróti Kishegyen az itt található 4. századi római erőd, antik nevén Castra ad Herculem területén. A több évesre tervezett ásatási projekt célja egyfelől, hogy tisztázza a római erőd alaprajzát, belső épületeinek struktúráját, pontosítsa a múlt századi ásatások időrendi megfigyeléseit, másfelől, hogy régészeti alapot biztosítson az erőd jobb állapotban megmaradt kőfalas
építményeinek esetleges későbbi műemlékei helyreállításához, az érdeklődő közönség számára történő turisztikai célú bemutatásához.


2016. október 10. hétfő

Pilismaróti Mesevár Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Pilismaróti Mesevár Óvoda

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.


2016. október 6. csütörtök

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind önkormányzati forrásokat is mobilizál. Pilismarót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 93/2016.(IX.07.) határozattal csatlakozott a kiírt pályázathoz.

Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának kiírása!


2016. szeptember 20. kedd

cimer.pngTájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal 2016-ban mikrocenzust tart. A mikrocenzus, más néven kis népszámlálás végrehajtását a 2015. évi X. törvény rendelte el, az adatfelvétel részleteit padig a 65/2015 (III.25) számú kormányrendelet tartalmazza.

Az adatfelvételre 2016. október 1-je és november 8-a között kerül sor.  A kis népszámlálás a lakások 10%-ára terjed ki, a háztartásokban élők számára a válaszadás kötelező.


2016. szeptember 17. szombat

sfp.pngA Pilismaróti Községi Sportkör a Sportfejlesztési Program jóváhagyására irányuló kérelmet nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. Az MLSZ a Program szakmai tartalmát, az utánpótlás nevelésre tervezett ráfordításokat jóváhagyta, annak megvalósításához ki/JH01-10303/2016/MLSZ számú határozatával 11.969.070 Ft támogatást állapított meg. A Sportfejlesztési Program értéke 15.522.266 Ft, az önrész 3.672.887 Ft.2016-2017. A sportfejlesztési program dokumentumai:

  - Jóváhagyott sportfejlesztési program

  - Jóváhagyó határozat

A projekt tervezett megvalósulása 2017.06.30.2016. május 6. péntek

dog-bark.jpgLakossági kezdeményezésre (Táncsics Mihály utcai lakos) ismételten tájékoztatom  a lakosságot a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:5.§ (1) bekezdésének második fordulata alapján, hogy  a birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtoklásában jogalap nélkül háborítják.

Az állattartó, akinek a kutyája ugatással folyamatosan zavarja a szomszéd nyugalmát, BIRTOKSÉRTÉST követ el. A birtoksértővel szemben kérelemre, birtokvédelmi eljárás lefolytatására van lehetőség.

A felhívás értelmében kérem az állattartókat, hogy körültekintően, mások nyugalmát szem előtt tartva gondoskodjanak kis kedvenceikről, a hatósági eljárás elkerülése érdekében!

Balázs Márta sk. /jegyző/

2016. szeptember 14. szerda

ENKSZ-Fogaz-logo.jpgTájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2016 októberétől a TIGÁZ ügyfelei a FŐGÁZ-hoz kerülnek. A 2016. október 1-jétől igénybevett gázszolgáltatással összefüggésben, az erre az időpontra meghatározott mérőállástól kezdődően ügyeiket, panaszaikat a FŐGÁZ-nál tudják intézni. Műszaki beavatkozásra (mérők cseréje) sincs szükség, így a gázellátás zavartalan és biztonságos lesz. A leolvasás időpontja, és a számla fizetési módja változatlan marad. Ha egy fogyasztónál a TIGÁZ kikapcsolta a szolgáltatást tartozás miatt, annak visszaállítását kérhetik a FŐGÁZ-tól, ha a TIGÁZ-nál rendezték a hátralékot, és ezt a kapott dokumentummal igazolják a FŐGÁZ felé. 


2016. szeptember 8. csütörtök
munnkaugyi_arnyek.png
A képzésekre jelentkezés személyesen, helye: 2500 Esztergom Lázár V. u. 74. Esztergomi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály vagy 2510 Dorog Kálvária u. 18. Esztergomi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, Dorogi Munkaerőpiaci Pont

2016. január 28. csütörtök
kozseghaza.JPG

Kérem a tisztelt lakosságot, hogy ötletekkel, javaslatokkal segítsék a képviselő-testület munkáját!

Várom községünk fejlődésével, fejlesztési irányával kapcsolatos elképzeléseiket.

A javaslatokat a címre küldhetik.

A jelzésekre igyekszem mihamarabb reagálni, amennyiben a képviselő-testület hatásköre, úgy azt továbbítom a döntéshozó felé.

                                                                                                                                                   Köszönettel:
                                                                                                                                                                            Réti József
                                                                                                                                                                   önkormányzati képviselő

További hírek:

Közlekedési tanácsok az őszi időszakra - Rendőrségi hírlevél 2016-10-11 15:36:00
Egészségügyi rendlet - tervezet társadalmi egyeztetésre 2016-10-06 16:46:00
Október elseje a mellrák elleni küzdelem világnapja 2016-09-29 19:16:00
Szeptember 25. Szívünk Napja - a Szív Világnapja 2016-09-25 12:27:00
Ne váljon telefonos csalók áldozatává! - Rendőrségi hírlevél 2016-09-22 16:45:00
Vigyázat, szarvas veszély! - Rendőrségi hírlevél 2016-09-16 20:18:00
Tánctanfolyam kezdő gyermekek részére 2016-09-08 21:03:00
Kéményseprő - ipari szolgáltatás 2016-09-01 13:07:00
HELYSZÍNEN HAGYOTT SZELEKTÍV HULLADÉK 2016-08-31 19:25:00
A magyar állatorvosi kamara tájékozatót adott ki kutyatulajdonosok részére 2016-08-22 19:48:00
Megjelent a pilismaróti hírek 2016. évi 2. száma 2016-08-04 21:21:00
Nyári közlekedési vészhelyzetek - Rendőrségi hírlevél 2016-07-25 22:13:00
Vigyázat Csaló! Ál-vízműves bukkant fel Tatabányán! 2016-07-25 22:00:00
Földgázszállító vezeték karbantartás lesz szeptember 8-án 2016-07-25 15:27:00
Ne maradjon érték az autóban - Rendőrségi hírlevél 2016-07-25 15:04:00
Nyári Igazgatási Szünet a Pilismaróti Polgármesteri Hivatalban 2016-07-25 14:48:00
A Heckenast Gusztáv Községi Könyvtár nyári nyitvatartása 2016-07-14 08:35:00
E-On Önkormányzati naptár-fotópályázat 2016-07-06 09:42:00
Bikesafe program 2016-07-04 13:51:00
Előzzük meg a zseblopásokat! 2016-06-29 18:17:00
Nyári bűnmegelőzési hírlevél 2016 2016-06-22 08:08:00
Rendőrségi hírlevél - Jótanácsok a gépjárműfeltörés megelőzésére 2016-06-21 17:59:00
„Zsebsün Gyermeknapra” 2016-06-16 21:00:00
Rendőrségi tanácsok - vakációra 2016-06-14 21:16:00
Nyári napközi egy lehetséges programja naponta 8 órától 4 óráig 2016-06-13 16:52:00
Új helyre költözik a központi orvosi ügyelet 2016-06-08 18:23:00
Megjelent a DMRV Zrt. Mobil applikációja 2016-06-08 18:12:00
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza csoportokat indít 2016-06-07 07:37:00
Nyílt pályázati hirdetmény a Basaharci szociális otthon volt kiszolgáló épületének hasznosítására 2016-06-06 21:31:00
Nyílt pályázati hirdetmény a Basaharci szociális otthon ingatlanának hasznosítására 2016-06-06 21:25:00
Nyílt pályázati hirdetmény a Kisiskola ingatlanának hasznosítására 2016-06-03 15:22:00
Dohányzásmentes Világnap – 2016. május 31. 2016-05-30 18:43:00
Hasznos tanácsok motorkerékpárosoknak 2016-05-26 09:11:00
Fogadják meg jó tanácsainkat! /Rendőrségi felhívás/ 2016-05-24 17:09:00
Huszártalálkozó lesz Június 3-án 2016-05-24 13:04:00
Emlékezzünk Együtt Trianonra! 2016-05-24 12:17:00
Óvodapedagógust keresnek a Pilismaróti Mesevár Óvodába 2016-05-17 11:14:00
Felhívás! Tilos az avarégetés 2016 augusztus 30-ig! 2016-05-06 12:36:00
Egy újabb élmény az irodalmi színpados gyerekeinknek 2016-05-06 09:49:00
Mesterecset rajzpályázat 2016 2016-05-04 18:17:00
Tájékoztató a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Mentálhigiénés központról 2016-05-02 16:08:00
Csillagász Klub előadás és csillagnézés a Heckenast Gusztáv Községi Könyvtárban 2016-04-27 21:33:00
Európai Védőoltási Hét 2016.: Zárjuk be az immunizációs rést! 2016-04-27 21:06:00
2016. május 1-től változik a kormányablak ügyfélfogadási ideje 2016-04-25 18:27:00
Ne válj áldozattá! 2016-04-19 16:50:00
Ifjúsági horgászversenyen vettek részt a Kék Öböl horgászegyesület tagjai Kecskéden 2016-04-18 18:29:00
Egészség Világnap - 2016. április 7. - 2016-04-04 16:05:00
A szelektív hulladék szállításának időpontjai 2016 második negyedévtől 2016-04-03 09:19:00
Felhívás nyilvános pályázatra 2016-03-30 17:58:00
Hirdetmény - Óvodás korú gyerekek jelentkezése 2016/2017 tanévre 2016-03-30 17:46:00
A november 18-ai pilismaróti grassroots tornáról tudósított az RTVE 2016-01-14 11:04:00
6. Dobozy Kupa - Nyírő Csaba emléknap 2016-02-29 11:01:00
Megjelent a pilismaróti hírek 2016. évi 1. száma! 2016-03-26 19:02:00
A katasztrófavédelem lakossági felhívása a kéménytüzekről 2016-03-25 14:19:00
Magyar kémény kft. - lakossági tájékoztató 2016-03-24 12:56:00
Segíts te is feldíszíteni Pilismarót tojásfáját 2016-03-16 11:59:00
5000 éves rézkori temetőt tártak fel Pilismaróton 2016-03-08 13:51:00
Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról a 2016/2017-es tanévre 2016-03-07 17:59:00
A KEM felhívása az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre! 2016-03-03 19:12:00
Rákellenes világnap: február 4. 2016-02-02 19:17:00
2016. évi ülés- és munkaterv 2016-01-28 18:02:00
X. EURÓPAI MÉHNYAKRÁK MEGELŐZÉSI HÉT 2016. JANUÁR 23-30. 2016-01-25 18:02:00
Tigáz Zrt. - Áralkalmazási feltételek 2016.01.01-től 2016-01-04 17:14:00
Hirdetmény - Bursa hungarica Felsőoktatási önkormányzati Ösztöndíjpályázat nyertes pályázatai 2015-12-17 12:46:00
A letűnt paraszti világ nyomában, Pilismaróton 2015-12-14 19:46:00
Értesítés szelektív hulladékgyűjtő szigetek áthelyezéséről 2015-11-26 20:24:00
Lakossági tájékoztató a kullancsok által terjesztett beteségekről 2015-11-23 16:26:00
Házhoz megyünk! 2015-10-21 17:58:00
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2015-10-05 00:10:00
A Család- és Ifjúságügyért felelős államtitkárság tájékoztatója - A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez szükséges dokumentumok benyújtásáról a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében 2015-09-07 19:37:00
A Család- és Ifjúságügyért felelős államtitkárság tájékoztatója - Tankönyvtámogatás normatív kedvezményének igénybevételéhez 2015-09-07 19:28:00
Gyakoriak a gázvezeték átvágások 2015-07-08 20:52:00
Munkalehetőség megváltozott munkaképességű személyek számára 2015-05-05 10:29:00
Közös erővel a drogok ellen 2014-10-29 13:20:00
Köszönetnyilvánítás 2014-10-15 08:46:00
A kerti hulladékok égetésének rendje Pilismaróton 2014-04-14 09:01:00
Avar és kerti hulladékok égetéséről szóló rendelet-tervezet társadalmi egyeztetése 2013-11-29 08:48:00


Szélessáv-kereső

Weboldal fejlesztője és üzemeltetője a Szélessáv Közhasznú Alapítvány / www.szelessavalapitvany.hu